Kommunen ville selge denne tomta - rett før sammenslåingen

Re kommune ville selge denne tomta i Almedalen, rett før kommunesammenslåingen. Det likte nabokommunen dårlig.