Underviser i cyberspace

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

VÅLE: Fra et koselig, gammelt hus pågår en stille utdanningsrevolusjon. Herfra utdanner Svein Terje Kvestad unge mattetalenter via høyteknologi.

DEL

– Jeg hadde ikke sett for meg at jeg skulle gjøre dette noensinne, sier lærer Svein Terje Kvestad.

Han har jobbet 38 år i skolen. Krittavle, papirbøker og undervisning av elever i et fysisk klasserom har vært hverdagen. Nå er alt snudd om på. Kvestad har tatt steget ut i den virtuelle verden.

– Kamera, chattefunksjon, lyd og bilde, elektronisk tavle og oppgavebok på skjerm, det er virkemidlene i denne undervisningen, forklarer Kvestad.

Den erfarne læreren sitter på kontoret hjemme med utsikt over jordet. Elevene sitter spredt rundt i Vestfold.

LES OGSÅ: 220 elever sendt hjem fra skolen

Matteskole for de flinke

Kvestad og elevene hans deltar i det nasjonale pilotprosjektet «Den virtuelle matematikkskolen» (DVM) i regi av Senter for IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) i utdanningen.

Svein Terje Kvestad er til daglig lærer på Horten videregående. Elevene han underviser i den virtuelle verden, er tiendeklassinger fra Horten, Andebu og Nøtterøy. De har alle en sterk femmer eller sekser i matte og trenger ekstra utfordringer. Nå tar de teoretisk matte for første klasse på videregående.

Til sommeren venter eksamen.

LES OGSÅ: Vil bli kvitt tunnel-trafikk

Først ute i verden

– Det er første gang dette skjer i verden i så stor målestokk, sier Kjetil Idås begeistret. Han er leder for pilotprosjektet og peker på to hovedmålsettinger:

– Alle skal ha lik rett til å ta fag uansett hvor i Vestfold eller landet de bor. Og flinke elever skal få mulighet til å forsere utdanningen og få undervisning på høyere nivå.

På hjemmekontoret i Våle har Kvestad rigget opp tre dataskjermer. På den største dukker elevene opp en etter en etter hvert som de logger seg på. Kvestad tar på seg headsettet og snakker til kamera.

På den ene skjermen skriver Kvestad opp mattestykker med en elektronisk penn. På en annen skjerm legger han ut mattestykkene han vil elevene skal prøve seg på.

LES OGSÅ: Langt oppi lia, der vet jeg et sted ...

Bruker video og spill

– Elevene mottar en frodig undervisning, de spiller litt video, løser oppgaver, vi bruker spillressurser og det gir en helt annen opplevelse enn å lese en bok, sier prosjektleder Idås.

– Jeg tror de har et veldig godt tilbud gjennom den virtuelle matematikkskolen, fastslår Svein Terje Kvestad.

Undervisningen finner sted mellom klokken to og fire tirsdager og torsdager. Da de startet opp tidlig i høst, deltok 23 elever. Nå er det ni igjen.

Noen har falt fra fordi det ble for krevende å følge matematikkundervisningen på videregående nivå ved siden av det vanlige skolearbeidet. Noen har hoppet av undervisningen fordi det kolliderer med andre ting.

LES OGSÅ: Dette må du sikre i hagen din

Slipper å kjede seg

På Borgheim ungdomsskole på Nøtterøy sitter Eline Gotaas og Eirik Bjørn-Hansen i grupperommet der de pleier å jobbe med matte. Han henger fortsatt med på matteundervisningen i den virtuelle verden.

Hun hoppet av fordi det kolliderte med håndballen, men begge skal ta eksamen til sommeren. De fikk seks på mattetentamen til jul i åttende klasse. Deretter satte tenåringene opp mattetempoet og var ferdig med tiendeklassepensum i niende.

– Hadde dere kjedet dere om dere ikke fikk gå videre i pensum?

– Ja, litte grann. Det ville blitt mye repetisjon og det er kjedelig, er tiendeklassingene enige om.

Bare starten

– Uten utfordringer kan et fag bli uinteressant for de flinke. De må bli trigga for å få framgang i faget, sier lærer Lene Røraas, som mener skolen har blitt flinkere til å legge til rette undervisningen også for de flinkeste.

«Den virtuelle matematikkskolen» er et ettårig prosjekt, men leder Idås er sikker på at vi bare ser starten på noe.

– Dette passer det moderne samfunnet godt og vil helt sikkert bli en del av framtidas skole, sier Kjetil Idås.

Artikkeltags