Arbeiderpartiet vurderer mistillit mot Helgesen

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har fått mye kritikk for sin håndtering av ulvebestanden. Her ankommer han regjeringens budsjettkonferanse tirsdag. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har fått mye kritikk for sin håndtering av ulvebestanden. Her ankommer han regjeringens budsjettkonferanse tirsdag. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Arbeiderpartiet vurderer å fremme mistillitsforslag mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) fra Nøtterøy for hans håndtering av ulvesaken.

DEL

– Vår tillit til Helgesen er så tynnslitt at den nesten ikke kan bli dårligere. Det gjelder først og fremst hans håndtering av ulvesaken, men det er også flere andre saker hvor han har vist dårlig dømmekraft og hvor han mangler evnen til å levere på oppdrag gitt av Stortinget. På denne bakgrunnen er det naturlig å vurdere om vi vil fremme mistillitsforslag mot ham, sier Aps miljøpolitiske talsperson Terje Aasland til VG.

Han viser til at Stortinget har sagt at ulvebestanden skal reguleres når bestandsmålet på fire-seks ynglinger i året er nådd.

Forslag

Helgesen fikk i slutten av januar beskjed om å komme tilbake til Stortinget med en ny vurdering av det juridiske grunnlaget, med mål om å åpne for mer jakt. 3. mars la Helgesen fram et forslag om å endre naturmangfoldloven. Venstre har motsatt seg endring av loven.

Aasland mener Stortinget nå må gjøre jobben som departementet skulle gjøre, og ber Helgesen bidra med juridisk kapasitet til å rydde opp. Han viser også til andre saker som han mener statsråden har håndtert svakt: CO2-støtte, biodrivstoff og laksestriden med Finland.

Også Senterpartiet har tidligere sagt at de vurderer mistillit mot Helgesen.

Avviser

Helgesen avviser imidlertid kritikken:

– Ulveforliket er utgangspunktet for regjeringen, og en del av forliket er at forvaltningen av ulv skal skje innenfor rammene av naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Det har jeg fulgt opp. Jeg har også fulgt opp Stortingets bestilling av en ny gjennomgang av det rettslige grunnlaget, og presenterte vår konklusjon i den lovsaken de nå har fått til behandling, sier Helgesen til VG.

Han mener han ikke kunne tatt initiativ til å endre loven samtidig som han behandlet klagene på de lokale rovviltnemndenes fellingstillatelser før jul.

– Norge er en rettsstat. Vi har nå fremmet forslag om en lovendring med sikte på å få Stortingets bestandsmål, naturmangfoldloven og internasjonale forpliktelser til å henge bedre sammen.

Helgesen tilbakeviser også påstandene om at han har håndtert sakene om biodrivstoff, lakseavtalen med Finland og CO2-kompensasjon dårlig.

Gap

Helgesen har flere ganger tidligere påpekt at det er et gap mellom Stortingets bestandsmål og de mulighetene lovverket og internasjonale konvensjoner gir for å tillate jakt.

På spørsmål fra NTB om det ikke er Stortinget som lovgiver som burde ryddet opp i dette, svarer Aasland:

– Det er det vi kanskje må gjøre nå, uten drahjelp fra regjeringen.

Men Ap-politikeren mener Helgesen skulle informert Stortinget tidligere om at det kunne bli vanskeligheter.

Han sier behandlingen videre i Stortinget vil avgjøre om partiet faktisk vil fremme mistillitsforslag.

Klima- og miljøkomiteen skal holde lukket høring 21. mars, hvor et av spørsmålene er om det må lovendring til for å åpne for mer jakt, eller om det kan løses ved en forskriftsendring. Stortinget skal endelig behandle saken 25. april. Stortinget forlenget jaktsesongen for ulv til 31. mars, men det er ikke gitt fellingstillatelser på flere ulv.

(©NTB)

Artikkeltags