Brannvesenet stengte bygget som huser restauranten Harbour og Pizzabakeren med øyeblikkelig virkning tirsdag.

Manglene var av en slik karakter at Brannsjefen vedtok øyeblikkelig bruksnekt av lokalene etter tilsynet.

Det er tre forhold som brannvesenet fant så graverende at de valgte å stenge stedet:

• Dokumentasjon på at brannvarslingsanlegg tilfredsstiller kravene til kategori 2-anlegg kunne ikke fremvises. 
• Dokumentasjon på at sprinkleranlegget er tilfredsstillende kunne ikke fremvises 
• Rømningsveiene var ikke tilfredsstillende

– Uakseptabel risiko

– Disse tre forholdene innebærer en uakseptabel personrisiko. Gjester får ikke tilfredsstillende varsel om en eventuell brann, sprinkleranlegget skal gi gjestene tilstrekkelig rømningstid og rømningsveiene gir ikke tilstrekkelig beskyttelse for røykeksponering, skriver brannvesenet i en pressemelding.

– Det er tre store lokaler over tre plan, og det skal være mulig å evakuere disse gjennom en sikker rømningsvei, sier senior branningeniør Jarle Steinnes.

– Dørene til trapperommet i bakkant var ikke intakte, de var både av for dårlig kvalitet og ikke tette, slik at røyk kan sive inn i rømningsveien, forklarer han.

– Vi stenger når det er fare for liv og helse. Når de tre forholdene som er påpekt i rapporten er de tre faktorene som er viktigst for liv og helse, var det nødvendig å stenge, sier han.

Harbour fikk også kritikk etter inspeksjon i sommer, da det ble avdekket at røykdetektorer var satt ut av spill.

LES OGSÅ: Brannvesenet på inspeksjon på Harbour: Detektorer var koblet ut og tatt ned fra taket

Pizzabakeren også stengt

Det har ikke lykkes å få kommentarer fra Harbour-ledelsen om saken.

Da vi besøkte stedet i 15.30-tiden var det heller ikke noen aktivitet hos Pizzabakeren, som driver i samme bygg.

Saken oppdateres.