Tømmer kunstig Revac-dam – for sikkerhets skyld

Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Setter inn fire store sugebiler for å senke vannstanden i avrenningsbassenget på branntomta.

DEL

Brannvesenet melder om at nye tiltak settes i verk etter en risikovurdering. Det dreier seg om å senke vannstanden med 0,5 meter i bassenget som samler opp det forurensede slukkevannet.

Det kommer fram av oppdateringen Vestfold Interkommunale Brannvesen kom med klokka 17 mandag på sin Facebook-side.

– Miljøvurderinger har lagt premisser for brannvesenets innsats helt siden brannen ble meldt søndag morgen. Vi har hele tiden søkt å begrense forurensning til luft og hindre at slukkevann går ut i naturen og videre til Aulivassdraget. Søndag ettermiddag oppdaget man under befaring lukt av slukkevann i en bekk, da ble det umiddelbart iverksatt gode tiltak, skriver brannvesenet.

Hans-Otto Schjerven, avdelingsleder beredskap i Vestfold Interkommunale Brannvesen, har fulgt opp miljøsiden i snart to døgn, med god støtte fra Fylkesmannens miljøvernavdeling ved Fred Marius Svendsen og Gunnar Kleven samt i samarbeid med Revacs representanter.

Alle byggene til Revac ligger på en 30 mål stor platting med drenering til en kunstig dam. Fra denne dammen hentes slukkevann og avrenningen går tilbake til dammen, dermed kan slukkevannet gjenbrukes. Det tatt prøver av vannet i går og i dag, som er sent til analyse, skriver brannvesenet.

Pumpebiler reduserer vannstanden

– Etter risikovurdering har vi satt i gang en føre var operasjon hvor fire sugebiler med henger skal suge opp rundt 25 kubikkmeter hver. Vi ønsker å redusere vannstanden i bassenget med om lag 0,5 meter, slik at vi har en buffer for regnvann eller om vi i skulle måtte benytte eksternt slokkevann fra brannvesenets tankbiler, sier Hans-Otto Schjerven.

– Nå regner det litt her på Linnestad, og da alle utløp er stengt, vil også regnvann dreneres til dammen, og vannstanden øke. Det tar vi høyde for nå. Det forurensede vannet kjøres til Stathelle i Telemark, der Norsk Spesialolje har spesialisert seg på behandling av forurenset vann, avslutter Hans-Otto Schjerven avdelingsleder beredskap i VIB.

Brannslokkingen

– Det ulmer fortsatt i massene, det kommer litt røyk. Videre er det en større maskin på vei for om mulig å rive deler av bygget. Brannmannskapene er her og slokker. Tanken er å vende på massene som ulmer og brenner for å slokke disse etter at rivningen er utført. Da kan arbeidet utføres sikkert, sier innstasleder brann Andrew Wright.

Artikkeltags