Statens vegvesen har startet arbeidene med ny stikkrenne på Bispeveien rett sør for Revetal sentrum.

Stikkrennen skal bores gjennom veien og arbeidene vil pågå ved bekken på begge sider av Bispeveien.

60 meter lang

Det blir satt opp en borerigg nede ved bekken ved siden av Bispeveien. Rørene som skal brukes er betongrør med en omkrets på 140 cm. De kommer til arbeidsstedet i korte lengder og vil bli skjøtet sammen til to 60 meter lange rør. Dette vil danne den nye stikkrennen i tillegg til dagens stikkrenne. (Se illustrasjon nederst i saken)

Rørene blir boret under Bispeveien, gang- og sykkelveien og atkomstveien til blant annet bedriften Hengere. På tvers av boretraseen skal det også bores under vannledningen til Vestfold Vann som ligger langs gang- og sykkelveien. Områdene rundt inn- og utløp vil bli belagt med stein for å holde på massene slik at ikke disse blir vasket ut i bekken.

LES OGSÅ: – Bomringen må stå til evig tid

Vis hensyn

Statens vegvesen ber trafikantene være årvåkne mens anleggsarbeidene med den nye stikkrennen under Bispeveien pågår. Det er viktig at alle trafikanter viser hensyn til hverandre. Det vil bli lastebiler og anleggsmaskiner til og fra arbeidsstedet. Ta også hensyn til arbeiderne som har sin daglige arbeidsplass ved veien, oppfordrer Vegvesenet.

Arbeidene startet i begynnelsen av november og vil pågå fram til midten av februar 2018. Entreprenøren Oskar og Tormod Wike AS skal gjennomføre anlegget.

LES OGSÅ: Denne skal gjøre det lettere for syklistene