Sender deg E18-regning

DYRERE: Så mye vil det koste å kjøre mellom de planlagte bomstasjonene på nye E18 dersom de nye anslagene til bomsatser slår til. For hele strekningen Gulli - Langangen må du ut med 112 kr.

DYRERE: Så mye vil det koste å kjøre mellom de planlagte bomstasjonene på nye E18 dersom de nye anslagene til bomsatser slår til. For hele strekningen Gulli - Langangen må du ut med 112 kr.

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

TØNSBERG: Nye E18 forbi Larvik blir 700 millioner dyrere enn forutsatt. Regningen blir trolig sendt bilistene i form av økte bompenger.

DEL

Saken skal opp til behandling i fylkesutvalget 16. juni og i fylkestinget fem dager senere. Fylkesrådmann Egil Johansen er opptatt av å holde fremdriften og ber politikerne akseptere kostnadssprekk og økte bompenger. Samtidig ber han fylkestinget jobbe for at staten går inn med mer penger og tar 37 prosent av finansieringen, slik det opprinnelig var tenkt.

Strekningene som gjenstår å bygge ut til firefelts motorvei gjennom Vestfold er Gulli - Langåker, der byggingen starter rett over sommerferien, Sky - Langangen, der byggingen pågår, og Bommestad - Sky, som ennå er på planleggingsstadiet. Det er denne siste strekningen, rett nord for Larvik, som nå ligger an til å bli 700 mill. dyrere enn det som var forutsatt i kommunedelplanen som ble godkjent av Miljøverndepartementet i 2010.

Nye, dyre tiltak

Da var Bommestad - Sky beregnet å koste 2,285 milliarder 2010-kroner, pluss/minus 25 prosent. Dette inkluderer 245 mill. i ekstra kostnader som påløper fordi Miljøverndepartementet forlangte tre lange tunneler istedetfor to lange og en kort som veivesenet foreslo.

Men i ettertid har veivesenet innarbeidet nye tiltak som koster dyrt. Skråstagbro på 170 meter i stål ved Farriseidet, for ikke å bygge brokar i drikkevannskilden Farris, koster 200 mill. ekstra.

Økte krav til sikt gjør at veien må utvides for 230 mill., og det har også påløpt ytterligere 250 mill. i andre forskjellige kostnader. Totalt ligger strekningen Bommestad - Sky nå an til å koste 3,015 milliarder 2010-kroner.

112 kroner

Med det opprinnelige forslaget til trasé nord for Larvik var det beregnet at bomavgiften for en personbil på hele strekningen Gullikrysset - Langangen ville bli 77 kroner. Nå ligger den an til å bli 112 kroner ifølge et foreløpig anslag fra veivesenet.

Strekningen Gullikrysset - Langangen er cirka seks mil.

Tallet tar også høyde for at bomselskapets gjeld økte med cirka 740 millillioner i løpet av 2010, at den gjenstående kostnaden for utbygging har økt, samtidig som statens bidrag er omtrent uforandret.

Få ned bompengene?

Fylkesrådmannen peker på flere muligheter til å få ned de økte bomsatsene:

* Mer penger fra staten.
* Gjøre innkrevingen billigere.
* Lavere lånerente enn de 6,5 prosent som Samferdselsdepartementet legger til grunn.
* Stenge gamle E18 for gjennomkjøring, slik at flere velger nye E18, evt. sette opp bomstasjoner på gamle E18 også.
* 20 års innkrevingstid istedetfor 15.

Tordner mot Staten

Sentrale fylkespolitikere mener det er uakseptabelt å skyve kostnadssprekken over på bilistene.

– Kostnadssprekken skyldes en systemfeil. Staten vedtar nye regler som fordyrer prosjektet, og overlater hele regningen til bilistene uten å bidra selv, mener Erik Holmelin (H), leder av fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel og næring. Han mener fylkesordføreren må be om et møte med samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) og kreve at staten deltar med 37 prosent i spleiselaget som opprinnelig forutsatt, selv om kostnadene har økt.

Unni Hanson (Frp) er enig:

– Dette er en alvorlig svikt fra statens side. Vi kan ikke godta at de ikke følger opp sine forpliktelser, mener hun. Hanson advarer politikerkollegene mot å si ja til økte bompenger i første omgang og så be staten om mer:

– Jeg tror ikke vi får penger i etterkant, sier hun.

Arve Høiberg (Ap) er også krystallklar i kravet om at staten må bidra til å dekke inn kostnadsøkningen:

– Vi kan ikke leve med 112 kr i bompenger, mener han.

Artikkeltags