– Vi har gjort om en teamlederstilling for å opprette stillingen Marita nå har.

Barnevernsleder Ellen Fisher og barnevernspedagog Marita Kruse-Moss sitter i hver sin lenestol på helsesøsters kontor på Presterød ungdomsskole. Begge forteller at de overveldet av responsen de har fått fra både elever, lærere og rektorer siden Marita startet i den nyopprettede stillingen for drøye to måneder siden. Hensikten er å gi barn og unge et lavterskeltilbud ved å gjøre veien til barnevernet litt kortere og mye mindre skummel.

– Denne jobben passer ikke for hvem som helst. Man må ha de rette kvalifikasjonene, bred kompetanse og være enormt god på å få god kontakt med folk. Marita passer utmerket i rollen, sier Fisher.

– Hittil vil jeg påstå at det har vært en suksess. I den sofaen der sitter det stort sett ungdom og forteller meg om problemer og vanskelige situasjoner, enten på vegne av seg selv, eller av andre, sier Marita og peker mot en gul, småblomstret og sliten toseter.

LES OGSÅ: Barnevernet iverksetter undersøkelser etter utstilling

Ønsker å forebygge

I mange tilfeller opplever barnevernstjenesten at de får bekymringsmeldinger for sent. Gjerne når situasjonen i et hjem er så prekær at det må settes inn tiltak. Med Maritas tilstedeværelse håper de nå å kunne gi hjelp og veiledning på et tidligere stadium.

– Det er viktig å understreke at barnevernstjenesten ønsker å hjelpe familier som står i utfordrende situasjoner. Vi kan blant annet tilby hjelp i form av kurs, avlastning, økonomisk støtte og familieveiledning. Det er nok veldig mage der ute som ikke er klar over hvilken ressurs vi er, mener Marita.

Hun er opptatt av å informere både barn, ungdom og voksne om jobben barnevernet faktisk gjør.

– Dersom folk hadde visst hvor mye som skal til før vi tar et barn ut av en familie, ville de nok heller ikke vært så «redde» for å kontakte oss. Vårt mandat er alltid å gjøre det vi kan for å hjelpe der barnet er, og det er kun i svært alvorlige tilfeller at barn blir flyttet ut av hjemmet sitt, forklarer hun.

LES OGSÅ: Vil du være med på en dugnad du får vondt i magen av?

Ønsker tilstedeværelse på alle skoler

Til neste år håper barnevernstjenesten å kunne utvide tilbudet med enda en fulltidsstilling, som Maritas.

– Det er åpenbart et behov for at vi er tettere på barn og ungdom. Skolen er en veldig riktig arena og et godt utgangspunkt for å bli kjent med elevene, og vi oppleverer allerede at de har tillit til meg og oss, sier Marita.