Etter avisoppslag om trusler og knivepisoder, tok Fredrik, Jørgen, og Frida grep

Skolemiljøet ved Kongseik ungdomsskole er langt bedre enn sitt rykte. Det viser elevundersøkelse.