Grunnen til at de svarte søppelsekkene blir bannlyst er at de ansatte på gjenvinningsstasjonene lettere skal kunne se hva du kaster. Mye av det som kastes i disse sekkene er ikke restavfall, men avfall som skal gjenvinnes.

– Vi finner blant annet mye elektronikk, tekstiler, lyspærer og batterier. Dette er avfall som ikke skal forbrennes, men gjenvinnes. Allerede nå tar vi stikkprøver og informerer kundene våre om at fra 1. januar må de bruke gjennomsiktige søppelsekker, sier Pierre Souchet ved Rygg gjenvinningsstasjon.

LES OGSÅ: Disse lysende søppelbøttene kan være ulovlig i Tønsberg

Påbudet om gjennomsiktige restavfallssekker gjelder for gjenvinningsstasjonene Grinda i Larvik, Lofterød på Nøtterøy, Nordre Foss i Holmestrand, Rygg i Tønsberg og Skoppum i Horten.

Penger å spare

Souchet forteller at de aller fleste har stor forståelse for at de svarte sekkene forsvinner.

– Folk kan bli flinkere til å sortere søppelet de kaster, men de har forståelse for at vi ønsker at minst mulig kastes som restavfall og mest mulig gjenvinnes. For ikke lenge siden kom det en kar med fire søppelsekker med det han trodde var restavfall. Da vi gikk igjennom sekkene viste det seg at vi endte opp med kun én pose med restavfall. Ikke bare gjorde vi miljøet en tjeneste, men mannen sparte også 150 kroner på ti minutters jobb.

LES OGSÅ: Sjekk hva du kan vinne ved å rydde plastsøppel

Selvantennelige

Det er ikke bare av miljøhensyn at det innføres tvungen bruk av gjennomsiktige sekker. Det er også med tanke på sikkerheten.

Gjennomsiktige sekker blir påbudt i alle Vestfolds kommuner med unntak av Sandefjord. Der er det ennå ikke bestemt hvilke tiltak som skal settes inn for redusere mengden av restavfall.

Kommunikasjonssjef i Vesar, Kaia E. Ross Lind, sier det er både miljømessige og sikkerhetsmessige grunner til at de nå går over til en ordning med bruk av gjennomsiktige sekker til restavfall- eller at restavfallet skal kastes løst i containeren.

– Vi ser at det er mye avfall som kastes i restavfallet som kunne vært sortert ut, slik at det kan bli til nytt råstoff og nye produkter. Det er også en del farlig avfall og EE-avfall som kastes i restavfallscontaineren. Disse avfallstypene inneholder miljøfarlige stoffer, som må håndteres på en forsvarlig måte, sier hun.

LES OGSÅ: Bruker du ikke buksa eller skjorta du kjøpte? Derfor blir de nye klærne hengende ubrukt i skapet

Det er også en del farlig avfall og EE-avfall som kastes i restavfallscontaineren.

– Disse avfallstypene inneholder miljøfarlige stoffer, som må håndteres på en forsvarlig måte. Det er også av sikkerhetsmessige grunner som risiko for brann, et eksempel er når litiumbatterier havner feil. Disse kan være selvantennelige når de kommer i kontakt med fuktighet. Det er det viktig at miljøfarlig avfall blir håndtert på en miljøsikker måte, og at de miljøfarlige stoffene tas ut av kretsløpet. Oppsummert kan man si at de sorte sekkene innebærer risiko i forhold til brann, utslipp til natur og miljø, personskader og unødvendige feilsorteringer, sier Kaia E. Ross Lind.

Pakk bilen riktig

Kommunikasjonssjefen kan fortelle at de fleste kundene er positive til tiltaket.

– Spesielt når de vet hvorfor vi gjør dette og når de opplever at de omtrent ikke har restavfall igjen når alt sorteres som det skal. I tillegg oppleves det selvfølgelig som positivt at de betaler mindre fordi de har mindre restavfall. Det er selvsagt også noen som syns det er litt tungvint å gjøre det på denne måten, gjerne mest fordi avfallet allerede er pakket i sorte sekker. Og at det enkleste er å kastet disse rett i containeren, sier hun.

Vesar er nå i en innfasingsperiode av denne ordningen, hvor de ansatte på stasjonen følger opp kundene tett med informasjon og veiledning. Innbyggerne i Vestfold er blant de beste i landet til å kildesortere, og ønsker å gjøre en god sorteringsjobb. De ansatte ser at mange sorterer så godt de kan på stasjonen.

– Et tips kan være å pakke bilen før du kommer på stasjonen, vi har oversiktskart på hjemmesiden vår over gjenvinningsstasjonene. Her ser man enkelt hvor de ulike avfallstypene er – og hvordan man bør pakke bil og henger for å kunne sortere raskt og enkelt på gjenvinningsstasjonen, sier Ross Lind.

Dette kan leveres på gjenvinningsstasjonene

Følgende kan du levere gratis på alle gjenvinningsstasjonene i Vestfold:

 • Papir/ papp (Kubber med drikkekartonger som leveres på gjenvinningsstasjonen er ikke med i returkatonglotteriet)
 • Plastemballasje (levert i sekk for plastemballasje fra Vesar)
 • Glass- og metallemballasje
 • Farlig avfall
 • Ee-avfall
 • Hageavfall
 • Tekstiler (rene og tørre tekstiler leveres i Uff container på området. Kan også  leveres i containere utplassert i ditt nærområde. )
 • Metall
 • Trevirke
 • Impregnert trevirke
 • Vinduer ( kontakt betjeningen)
 • Gips
 • Bygge-/purskum
 • Gulvbelegg
 • Bildekk
 • Jord,sand,stein, grus,fyllmasse
 • Hardplast
 • Isopor (EPS) (På Grinda sorterer ispor som restavfall)

Hardplast er for eksempel: plastmøbler, leker, kasser/bakker, tomme kanner/bøtter/fat/flasker, slanger/rør i ren plast, blomsterpotter og brett.

Dette kan du levere mot betaling:

 • Restavfall

Vesar har ansvaret for gjenvinningsstasjonene på  Rygg, Nordre Foss, Skoppum, Lofterød og Grinda.

KILDE: VESAR