200 millioner for å få lagt problemvei i tunnel

DYR PROBLEMVEI: Hogsnesbakken har voldet trafikanter og veinaboer hodebry i årevis. Nå ønsker politikerne å satse på tunnel til 200 millioner kroner i Hogsnesåsen (helt til høyre i bildet). Fylkesveisjef Tore Kaurin mener tunnelen kan stå klar om fem-seks år. Foto: Peder Gjersøe

DYR PROBLEMVEI: Hogsnesbakken har voldet trafikanter og veinaboer hodebry i årevis. Nå ønsker politikerne å satse på tunnel til 200 millioner kroner i Hogsnesåsen (helt til høyre i bildet). Fylkesveisjef Tore Kaurin mener tunnelen kan stå klar om fem-seks år. Foto: Peder Gjersøe

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

TØNSBERG/STOKKE: 125.000 kroner meteren. Det koster det å kvitte seg med trafikkproblemene i Hogsnesbakken og legge ny vei i tunnel.

DEL

Vi står sammen med fylkesveisjef Tore Kaurin på det veivesenet mener er en av Vestfolds mest trafikkfarlige veistrekninger. Her passerer 12.000 kjøretøy i døgnet. Syklister kjemper med trailere og traktorer om plassen på den trange og rufsete fylkesveien på grensen mellom Tønsberg og Stokke.

LES OGSÅ: Vil gå videre med tunnelplanene

Veivesenet har rettet ut og utvidet der de har kunnet, og senket fartsgrensen til 40 km/t. Likevel er problemene langt fra løst. Veien har vært en verkebyll i flere tiår og kommer trolig til å være det i mange år til.

Tør ikke sykle

– Den er ikke spesielt ulykkesbelastet, men det skyldes vel at folk knapt tør å gå og sykle her lenger, sier Kaurin.

Nylig møtte han fylkesordføreren og ordføreren i Tønsberg og Stokke for å diskutere mulige løsninger. De hadde tre realistiske traseer på kartet:

• Å bygge ny vei i tunnel i Hogsnesåsen. Pris: 200 millioner kroner.
• Oppgradere eksisterende vei, inkludert bygging av gang- og sykkelvei og ekspropriering av åtte boliger. 132 millioner kroner.
• Ny vei mellom Hogsnesåsen og Bjellandåsen. Pris med miljøtunnel: 200 mill, pris uten: 122 mill.

Et fjerde alternativ, med ny vei rundt Bjellandåsen, anser veivesenet for å være uaktuelt.

Enige om tunnel

Tønsberg kommune har for lengst vedtatt at de ønsker tunnel. Men prislappen bekymrer både dem og veieier Vestfold fylkeskommune. Derfor ba de Statens vegvesen regne på alternativene.

LES OGSÅ: Har vært diskutert i mange tiår

– Konklusjonen er at forskjellen mellom tunnel og oppgradering av eksisterende vei er så liten at det eneste riktige er å gå videre med førstnevnte løsning, sier Kaurin.

Hvordan en 1600 meter lang veistrekning til 200 millioner kroner skal finansieres, er imidlertid et ubesvart spørsmål. Fylkeskommunens årlige investeringsbudsjett på vei er cirka 80 millioner kroner.

– Nå er det opp til politikerne å bestemme om man kan forsvare å bruke 200 millioner på ett prosjekt, sier Kaurin.

Han anslår at ny vei i tunnel kan stå ferdig om fem-seks år dersom planlegging og bygging går på skinner.

Artikkeltags