Dette eiketreet står i veien for 13 nye boliger. Fylkesmannen ber kommunen om å ta vare på det

Fylkesmannen liker ikke at kommunen tillater felling av et eiketre i Stokke for å gi plass til et leilighetsbygg og ber kommunen omgjøre sitt vedtak.