Sivilombudsmannen skal undersøke strandsone-saker

Byggetillatelser i strandsonen skal under lupen.