Da idrettsklubben kappet vegetasjon langs kyststien reagerte grunneieren: – Vi har rett og slett gjort en tabbe

Både kommunen, privatpersoner og en idrettsforening fra Tønsberg tar seg til rette på Kyststien der den passerer Birkely, hevder en nabo. Det vil de ha en stopp på.