– Samspillet mellom bilister og syklister har blitt bedre, forteller prosjektleder Signe Gunn Myre i «Del veien»-kampanjen.

LES OGSÅ: Her ligger syklisten og sperrer bussen og nekter å slippe forbi

Forebygge ulykker

Kampanjen har pågått siden 2013 og vil fortsette også i tiden fremover. Den er rullet ut over hele landet. Et sted hvor det er satt opp et «Del veien»-skilt er på Jarlsberggata utenfor Tønsberg. En strekning som er sterkt trafikkert.

Målet for kampanjen er å bygge kunnskap, og øke forståelsen mellom bilister og syklister. Dette for å forebygge konflikter og ulykker. I gjennomsnitt omkommer en syklist hver måned i trafikken.

(Saken fortsetter under bildet)

LES OGSÅ: Sykkeltalentet Iver Knotten presset av veien av bilist: – Jeg var heldig som ikke ble alvorlig skadet

– Har lært noe

Hovedbudskapet i «Del veien»-kampanjen, er at syklister og bilister har lik rett til veien, at bilister må kjøre forbi syklister med god margin og at hverdagssyklister må sørge for å bli sett.

– Å dele veien med hverandre har vært tema for mye krangling. Vår erfaring så langt med kampanjen er at bilister og syklister har lært noe, og at man på bakgrunn av dette endrer atferd, sier sykkelkoordinator i region sør Henrik Duus i Statens vegvesen.

LES OGSÅ: Enorme mørketall for sykkelulykker

Mange følte seg trakassert av bilister

Da kampanjen startet hadde Transportøkonomisk institutt i forkant gjennomført en undersøkelse der hele 70 prosent av syklistene følte seg trakassert av bilister. Men konfliktnivået er redusert på grunn av kampanjen, forteller Duus.

– Syklistene føler at de blir bedre behandlet av bilistene. Blant annet at bilistene tar mer hensyn når det gjelder forbikjøring av syklister.

LES OGSÅ: Hvordan skal syklister oppføre seg i gangfelt?

Alle har rett til å bruke veien

Nasjonal transportplan legger opp til at sykkelandelen skal dobles de neste 10 årene. Det er positivt for folkehelsen, miljøet og fremkommeligheten. Men det er en fare for at konfliktnivået og ulykkene øker i takt med sykkelbruken, skriver Statens vegvesen på sin nettside.

– Hvem har rett til å bruke veien?

– Alle har rett til å bruke veien. Både gående, syklende og bilister. Vi er prisgitt å dele på veien. Det er hovedbudskapet, sier Duus.

– Men der det er gang- og sykkelvei, da?

– Hvis du sykler i stedet for å bruke bil, så bruker du veien. Sykler du i stedet for å gå, bruker du gang- og sykkelveien. Det er filosofien bak kampanjen, sier Henrik Duus.

Om «Del veien»-kampanjen

■ I gjennomsnitt omkommer en syklist hver måned i trafikken.

■ De alvorligste sykkelulykkene skjer fordi syklisten blir oversett.

■ Klassiske situasjoner er at syklisten havner i blindsonen til store biler, slurver med å bruke lys og refleks eller glemmer å gi tydelig tegn.

■ Vi har også flere eksempler der bilister glemmer å se seg over høyre skulder og sjekke dødvinkelen eller slurver med å bruke blinklys.

■ 70 prosent av syklistene har opplevd truende og aggressive bilister. Rapporten fra TØI viser at det er de syklistene som selv er mest aggressive, som opplever mest aggresjon fra bilister.

■ Bilister og syklister må regne med å dele på vegen. Vi skal fortsette å bygge separate sykkelanlegg, men vi kan ikke bygge oss ut av alle situasjoner.

■ Noen ganger må syklister ut på vegen. Sykkelvegen krysser veger og avkjørsler, og treningssyklister må bruke landevegen som treningsarena. Gang- og sykkelvegene er beregnet for skolebarn og andre som er ute på en rolig tur. De er ikke bygd for så rask fart som treningssyklistene holder.

Kilde: Statens vegvesen