Teie-analysen: – Politikerne bidrar til å så tvil om motivet

Artikkelen er over 2 år gammel

På Nøtterøy satte politikerne begrensninger før oppdraget om den kulturhistoriske analysen ble satt bort. – Det sår tvil om analyseresultatets legitimitet, mener Fortidsminneforeningen.