Uenige om utviklingen av Teie: – Jeg har full tiltro til veivesenet med tanke på det tekniske, men jeg tror næringslivet vet hva som gagner dem best

Deler av Ørsnesalleen skal stenges. Det har et flertall av politikerne i hovedutvalg for kommunalteknikk i Færder kommune bestemt.