Nå søker Forsvarsbygg om å fradele 18 fritidstomter på Håøya

Og den største av dem er på hele 33.800 kvadrat.