Norsk Pasientskadeerstatning er dømt til å betale Åsgårdstrand-jenta Helle Svanevik 44.591 kroner i erstatning etter at hun fikk blodpropp ved bruk av p-pillen Diane for fem år siden.

Fornøyd med dommen

– Det er deilig å bli ferdig. Jeg er veldig fornøyd med dommen, sier hun om den lange kampen hun, med god hjelp av sin far, har ført de siste årene.

I 2006 oppsøkte hun lege på grunn av problemer med kviser og fikk da resept på p-pillen Diane som har effekt mot kviser.

– I oktober året etter ble jeg så andpusten at jeg ble innlagt på sykehuset. Undersøkelser viste at jeg hadde dobbeltsidig blodpropp i lungene, sier Helle Svanevik.

På grunn av de alvorlige bivirkningene, ble saken klaget inn for Helsetilsynet i Vestfold som konkluderte med at Helle hadde fått mangelfull informasjon om mulige bivirkninger og mangelfull oppfølging hos sin lege.

Likevel mente det lokale helsetilsynet at saken ikke var så alvorlig at den burde sendes til Statens helsetilsyn. Dermed sendte Svanevik-familien en skademelding til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) rett før jul i 2009. Kravet om erstatning ble ikke tatt til følge her heller.

Ga aldri opp

Men Helle Svanevik ga ikke opp.

– Vi klaget videre til Pasientskadenemda og til slutt tok vi ut stevning for Oslo tingrett i slutten av mars i år.

Der fikk hun endelig medhold.

Retten mener hun har krav på erstatning etter Pasientskadelovens paragraf 2, første ledd, bokstav a.

– Pappa har stått på veldig for meg for at jeg skulle klare å komme gjennom hele systemet. Det har vært en tøff prosess.

– Er du helt frisk i dag?

– Ja, bortsett fra at jeg har fått arrvev i høyre lunge og får smerter hvis jeg anstrenger meg, så er jeg frisk, smiler Helle Svanevik.

FLERE SAKER PÅ TB.NO
Dette fant tollerne og politiet i Stokke
Ser du måka?
Brann i kjeller