Gå til sidens hovedinnhold

Vannet i Aulivassdraget er bedre

Artikkelen er over 7 år gammel

Vannprøvene i Aulivassdraget viser nå nesten normale verdier etter den kraftige forurensingen i juli.

– Prøvene viser ikke noe spesielt uvanlig ved vassdraget. Det er kanskje litt forhøyede verdier av tungmetallet kadmium, men ingen urovekkende konsentrasjoner, sier forsker Eirik Fjeld ved Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA).

Prøvesvaret forelå i midten av august. Prøvene ble tatt fordi store mengder giftig vann rant ut i vassdraget via Bjunebekken. Det skjedde da en avfallshaug på rundt 1.250 tonn med hovedsakelig plast, men også kretskort og metall tok fyr ved avfallsbedriften Revacs område på Linnestad i Re kommune.

– Ikke akutt

– Nivåene ligger høyt i forhold til uforurenset overvann i norske innsjøer, men er verken akutte eller kronisk giftige, sier Fjeld.

NIVA har også tatt prøver av elvebunnen i vassdraget, for å avdekke hvorvidt tungmetaller har sunket ned i sedimentene. Disse prøvene er ennå ikke ferdig analysert.

– Der det er sakteflytende bekker og elver, vil noen av partiklene i vannet sedimenteres. Dette vil kunne forflytte seg og virvles opp, forklarer Fjeld.

Ifølge Fjeld er det per i dag ikke lenger farlig å bade eller padle i vassdraget med tanke på tungmetaller, slik Fylkesmannen i Vestfold advarte mot de første ukene etter forurensningen.

– Men det kan være bakterier og mye annet vi ikke har oversikt over i vannet, så jeg vil ikke anbefale folk å bade der, understreker Fjeld.

NIVA vil ta nye vannprøver når høstflommen kommer.

LES OGSÅ: Fylkesmannen anmelder Revac for miljøkriminalitet

Testet fiskebestanden

NIVA har også gjennomført et prøvefiske, såkalt elfiske. Da benyttes et elektrisk fangstapparat, som med pulserende likestrøm bedøver fisken uten å skade den.

– Konklusjonen deres er at rett nedenfor utslippspunktet i Bjunebekken ser det ut til å være lite fisk. Det er funnet noe i live, men den kan ha kommet i ettertid. Fiskedøden der har vært stor. Det ble ikke funnet yngel og så videre, opplyser vilt- og fiskeforvalter Arne Christian Geving hos Fylkesmannen i Vestfold.

Revac har oppgitt at de har plukket 1.400 kilo død fisk i vassdraget etter forurensningen 21. og 22. juli. For å måle elvas normaltilstand, gjennomførte NIVA også prøvefiske oppstrøms utslippspunktet, der elva ikke er berørt av forurensningen. Ifølge Geving ble det der funnet yngel og fisk.

– I hovedelva har det vært veldig vanskelig å drive elfiske på grunn av dybde og sikt, men det er registrert både sjøørret og karpefisk der, sier Geving.

NIVA har foreløpig ikke konkludert og vil senere levere en rapport om tilstanden i vassdraget og hvordan det er påvirket av forurensningen.

LES OGSÅ: – Det er helt dødt nå

Er ikke bekymret for vilt

Det vil ikke bli tatt prøver av vilt i området for å sjekke om viltet er forgiftet av å ha drukket forurenset vann.

– Vannet var såpass mørkt og illeluktende at vi antar at dyr holdt seg unna. Fortynningen skjedde raskt og når det illeluktende vannet forsvant, antar vi at det ikke var farlig å drikke for dyr. Men finner vi døde dyr, eller dyr som oppfører seg sykt, vil vi ta prøver av det, sier Geving.

Daglig leder Anders Aas i Revac AS er glad for at vannprøvene nå er gode.

– Vi har fått mange gode signaler i det siste som vi har blitt veldig glade for, sier han.

LES OGSÅ: Dette inneholdt plasthaugen

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.