Dette funnet gjorde Ove forbannet: – Her er det snakk om grovt tjuveri

– Det er veldig synd at noen tar seg til rette når det legges så mye ressurser i å bevare hummerbestanden.