TJØME: Kysttorsken er truet i ytre Oslofjord, og det forskes nå intenst på hvorfor den er truet og hvordan man kan få den på fote igjen. Styringsgruppen «Krafttak for kysttorsken» har hatt møte på Østre Bolærne.

Kartlegging

Samtidig er havforskningsinstituttet på kartleggingstokt i Færder nasjonalpark. Forskerne skal fiske torsk på ulike steder i et forsøk på å skaffe seg oversikt og å kartlegge bestanden.

LES OGSÅ: Fisker du hummer? Nå vil myndighetene vite hvem du er

Kysttorskprosjektet skal i løpet av de neste tre årene sette av 7,5 millioner kroner til arbeidet med å få bestanden opp igjen og få på plass en bærekraftig lokal forvaltning av fiskeressursene i nasjonalparken og ytre Oslofjord.

Bevaringsområder for kysttorsken er hovedtema.

LES OGSÅ: Kysttorsken er utrydningstruet, men bare i Ytre Oslofjord

Bevaringssoner

Erfaringer fra Øresund og Tvedestrand med bevaringssoner for kysttorsk viser at bevaringsområder kan gi gevinst i mer fisk og større fisk.

Nasjonalparkene Færder og Hvaler er plukket ut som pilotområde for utprøving av bevaringsområder for regulering av fiske etter kysttorsk. Man tenker seg samme restriksjoner som man i dag har for fangst av hummer.

LES OGSÅ: Har sett mange brudd på vannscooterforbudet: – De er så raske at vi får ikke tatt dem igjen

Det er kraftig fiske og forverring av miljøforhold som antas å ligge bak den kraftige tilbakegangen i kysttorskbestanden i Ytre Oslofjord.