– Hvis situasjonen vi har akkurat nå forsetter utover sommeren, frykter jeg at vi kan få «svenskepriser» på ferske reker, sier Ballari.

LES OGSÅ: Strømmer til fjorden

Mye maneter

Fiskehandleren er klar på at store forekomster av maneter i Oslofjorden akkurat nå er en av årsakene til at rekefisket ikke er som normalt.

– Det er mye brennmaneter på feltene inne i fjorden. Blant annet utenfor Horten. Her fikk en av trålerne, som leverer fast her på Hvasser, rundt ett tonn med brennmaneter på en gang. Vedkommende hadde rundt 300 kilo med reker i trålen i tillegg til et tonn med brennmaneter. Trålen var tung at fiskeren måtte bruke krana om bord for å få den opp.
Det gikk ikke med den vanlige bommen, sier Ballari.

LES OGSÅ: Fangst: Maneter

Han forteller videre at lenger sør i fjorden, blant annet utenfor Færder fyr, er det glassmaneter som er det store problemet.

– Her er det nærmest bingo for fiskerne. Man vet aldri hvor glassmanetene befinner seg. Så det er helt uvisst hva man får i trålen til enhver tid, sier Ballari.

Han forteller at flere av fiskerne nå har valgt å bli i land.

– Andre har lagt om og tråler heller etter kreps, som det foreløpig er bra med, sier fiskehandleren på Hvasser.

Svikt hele veien

Ballari opplyser at det er vanskelig å få tak ferske reker også fra andre steder enn Oslofjorden.

– Rekefisket har sviktet i Nord-Norge og på Vestlandet. Derfor er det ikke noe særlig med reker å få herfra. Det gjør at prisene presses opp.


– Hva er prisen på ferske reker levert her på bryggekanten på Hvasser akkurat nå?

– Vi har så langt klart å holde prisen på 159 kroner per kilo. Men hvis utviklingen får fortsette, er jeg redd vi ikke vi klarer å holde denne prisen særlig lenge.

– Hva er prisen på kreps?

– Akkurat nå selger vi små kreps for 149 kroner. Og det er billig, sier fiskehandler Morten Ballari til Tønsbergs Blad.