Kapasiteten er helt sprengt på sykehjemmene i Tønsberg: – Vi balanserer på en stram line

Sykehjemmene i Tønsberg er presset. Særlig for pasienter med korttidsvedtak hoper ventelistene seg opp.