Fem barnehager i Tønsberg brøt loven

Fire barnehager hadde ikke nok pedagoger på plass – og én barnehage hadde verken pedagogisk grunnbemanning eller nok ansatte per barn, da kommunen sjekket i høst.