Gjensidige tar omkamp etter Basa-brannen, men leietakerne godtar tapet

Gjensidige mener tingretten vurderte både faktum og juss feil da forsikringsselskapet og tre firmaer som leide lokaler i Basa-huset ikke nådde fram med et krav om erstatning etter brannen, og har anket saken til lagmannsretten. Forhandlingene startet denne uken og skal pågå i seks uker.