1 av 3 passasjerer er redde for at sjåføren skal sovne: – Det er bekymringsfullt

I Gjensidiges samfunnsundersøkelse kommer det frem at en av tre bilpassasjerer i Vestfold redde for at sjåføren skal sovne bak rattet.