Utbygger møter kritikk med nye visjoner for Kanalparken. Her kan det bli fjordpromenade og nye parker

Format Eiendoms planer for boligbygging på hver side av Scanrope-tomta fikk kraftig kritikk da de ble lansert i mai. Nå legger utbyggeren frem nye skisser for å imøtekomme innvendingene.