Nå står slaget om hvor pengene skal gå – kan få stor betydning for skolene og barnehagene

Det store slaget om Tønsberg kommunes budsjett for 2019 står i bystyret 12. desember. Flertallet i utvalgene og i formannskapet har avvist endringsforslag fra Ap og Sp og et budsjettforslag med eiendomsskatt. SV er fortsatt alene om å foreslå denne beskatningen.