På ni måneder har Ivar og Charlotte solgt designkjøkken for 15 millioner kroner

På kort tid har Kvik kjøkken markert seg i et marked som fra før av har stor konkurranse.