Det har sett likt ut i snart 50 år, men nå skal snart Kremmerhuset bygges om

Artikkelen er over 1 år gammel

Nå ligger det an til at det blir bygget boliger i kremmerhusblokka. Forslag til detaljreguleringsplan skal behandles av politikerne i Utvalg for bygge- og arealsaker (UBA) i slutten av august. Rådmannen anbefaler at planen legges ut på høring.