Eldrerådet i Tønsberg frykter for at kommunen kan komme på etterskudd når det gjelder å skaffe gode tilbud til den eldste og sykeste del av befolkningen i årene framover. Nå krever rådet handling.

Krever tiltak

I oppslag i Tønsbergs Blad går det fram at kommunen ikke kan gi tilstrekkelig tilbud til den eldste og sykeste delen av befolkningen i kommune og at Tønsberg ligger bak Re kommune i dekningsgrad av tilbud for eldre over 80 år.

LES OGSÅ: Arild og resten av eldrerådet stiller ordføreren til veggs om manglende sykehjemsplasser: – Tallene er svært alvorlige

Nå krever eldrerådet i Tønsberg tiltak og har, etter sist siste møte, sendt brev til ordfører Petter Berg (H) der rådet ber ham ta grep for å bedre situasjonen for de eldre i kommunen, blant annet ved å opprette eller kjøpe ekstra plasser og framskynde utbyggingen av Hogsnes sykehjem.

Dette sykehjemmet skal, etter planen stå klart til bruk sommeren 2021.  Det planlagte sykehjemmet er tenkt plassert på en 20 mål stor tomt øst for Hogsnes barnehage. Det er planlagt med 120 sykehjemsplasser og et mindre areal til dagaktiviteter.

På alvor

Ordfører Petter Berg (H) sa i en kommentar til brevet eldrerådet sendte at han tar eldreomsorg  på største alvor og inviterte seg selv til eldrerådets møte 9. april. Berg vil ha med seg kommunaldirektør Tove Hovland.

LES OGSÅ: Oddbjørn har laget pub på eldresenter – nå blir det OL, fotball og øl

– Vi skal få en orientering om situasjonen, sier eldrerådets leder Håkon Moe.

Eldrerådet ber ordføreren også ta initiativ til snarest mulig å starte planleggingen av et nytt sykehjem og lage en framtidsrettet og helhetlig plan for eldre over 80 år.

Dekningsgrad

– Dekningsgraden må settes så høyt at tilbudet vil gi eldre, som trenger omsorg, ett verdig liv, skrev eldrerådet i brevet til ordføreren.

Eldrerådet er bekymret for at kapasitet ikke vil øke vesentlig etter at Hogsnes tas i bruk i 2021 fordi det er planlagt at Træleborg sykehjem skal legges ned.

LES OGSÅ: Emmy er 97 år, dement og bor alene, men får ikke plass på sykehjem – datteren fortviler

– Dette betyr at flere syke eldre ikke vil få en omsorg og pleie de har krav på, skriver eldrerådet.

En oversikt over dekningsgraden i Tønsberg kommune fram til 2025, viser at dekningsgraden av sykehjemsplasser i Re og Tønsberg vil synke fram mot 2033. Man forventer at det på det tidspunktet vil være snaut 4000 eldre over 80 år i den nye storkommunen som da vil ha 496 sykehjemsplasser.