Heidi & co. vil vente med svømmehall-standpunkt

Mens Færder Næringsforening og hotelldirektør Øyvind Hagen går sterkt inn for svømmehall på Kaldnes, vil Tønsberg Næringsforening vite mer før de flagger hvilket alternativ de går for.