TØNSBERG: Nina Lønningdal fra Tjøme vil ha bileiere på Nøtterøy og Tjøme opp fra godstolene  under Færderfestivalen 9. og 10. juni. Hun vi sette søkelys på hvor sårbar Kanalbrua er for trafikk til og fra øyene.

Lønningdal, som er tilhenger av ny veiforbindelse over Vestfjorden, har lagt ut en oppfordring på facebooksiden Vestfjordforbindelsen.

LES OGSÅ: Regn med kø under Færderfestivalen: Veivesenet ber folk vise storsinn og velge bort bilen

Ingen aksjon

– Vi kjører så mange biler som mulig fra Færder kommune til Tønsberg by – sent fredag, fredag natt, tidlig lørdag og hele søndag. Håper på kø fra Verdens Ende til Semslinna. Dette er for å vise at vi er mange, vi er sårbare og vi har bare EN vei i land fra øyene, skriver Lønningdal på facebooksiden.

Når Tønsbergs Blad spør, vil ikke Lønningdal kalle dette oppfordring til aksjon mot arrangementet.

– Folk får gjøre som de vil og fortsette å gjøre som de selv synes. Dette er ikke oppfordring til en formell aksjon, sier hun. Lønningdal vil selv ta turen til Tønsberg for, som hun sier, kjøpe seg en is og se på arrangementet.

Hun mener det er håpløst for innbyggerne på øyene å bli sperret inne på den måten og spør retorisk hva de skal gjøre som må rekke et fly på Gardermoen i tiden arrangementet i Tønsberg avvikles.

LES OGSÅ: Den nye førerløse ferja må du kanskje starte med Bank ID

Omfattende plan

Deltakerne i årets Færderseilas skal ta seg inn til brygga i Tønsberg etter målgang på Husøyflaket. Det er laget en ganske omfattende beredskapsplan for hvordan båttrafikken gjennom Kanalen skal avvikles.

Det bekrefter daglig leder Cecilie Bækken Sørumshagen i Tønsberg Sentrum, som har ansvar for arrangementet i byen. Hun forteller at brua skal åpnes en gang per time fra fredag klokka 21.05 til lørdag klokka 12.05. Søndag åpnes brua en gang pr. time fra klokka 06.05 til 14.05 med et opphold  på to timer mellom klokka 09.00 og 11.00.

LES OGSÅ: Ønsker Færder'n varmt velkommen

Brua vil stå åpen et kvarter per time i perioden man forventer størst båttrafikk gjennom Kanalen. Mannskaper i lettbåter skal organisere trafikken på sjøen. Statens vegvesen forventer mye trafikk på veiene under Færderfestivalen.

Regiondirektør Tore Kaurin har tidligere oppfordret så mange som mulig å vise storsinn og å velge alternativ transport dersom det er mulig.

– Skjer et utrykning, går brua ned igjen, sier Bækken Sørumshagen som legger til at Statens vegvesen, Tønsberg kommune og nødetatene er inne i bildet.

– All beredskap er ivaretatt i en egen plan. Alle berørte etater og kommunen må godkjenne planen, sier Bækken Sørumshagen som legger til at vei har prioritet og at det er direkte kontakt mellom arrangøren KNS og bruvakta i den tiden det er forventet størst båttrafikk gjennom Kanalen.

 

Ikke bare støtte

– Vi har en 72 siders sikkerhetsplan som, også omfatter Ramsarområdene, sier hun. Erfaringsmessig kommer de fleste båtene inn på natten, en tid da det er mindre trafikk over Kanalbrua.

LES OGSÅ: Om sju år er den nye veien til Nøtterøy klar. Men et helt sentralt spørsmål må avgjøres ganske snart.

– Det er blant annet derfor vi har våget å ta på oss dette arrangementet, sier Bækken Sørumshagen.

Nina Lønningdal skriver dette på facebooksiden:

– Jeg oppfordrer dere til å dele dette med så mange som mulig, og å være med på en viktig markering. Lønningdal presiserer at hun ikke oppfatter dette som oppfordring til en aksjon mot færderarrangementet 9. og 10. juni.

Hun får ikke bare støtte. Flere kommentarer gir uttrykk for kritikk av hennes oppfordring.

Frp-politiker og tidligere styreleder i Tønsberg hovedveifinans, Egil Koch fra Nøtterøy er kritisk.

– Din argumentasjon for aksjonen derfor «henger ikke på greip». Min vurdering er at en slik aksjon på ingen måte styrker vår sak om å få til en Vestfjordforbindelse, skriver Kock i kommentarfeltet adressert til Nina Lønningdal.

Varaordfører Carl-Erik Grimstad i Venstre på Tjøme synes ikke noe om utspillet til Nina Lønningdal.

– Dette utspillet får ikke min støtte. Det er helt meningsløst, sier Grimstad som er tilhenger av Vestfjordforbindelsen. Han viser til at arrangementet bærer den nye kommunen Færders navn.

– Det som er godt for Tønsberg, er godt for Nøtterøy og Tjøme, sier Grimstad og viser til at Færderseilasen er en publikumsvinner og et stort arrangement. Grimstad maner innbyggerne på øyene om å planlegge litt for å unngå kø og vanskeligheter med bruåpningene.

LES OGSÅ: Færre p-plasser og prioritering av sykkel og buss i sentrum: – Vi må venne oss til tanken om at bilen må vike

Ny vei i 2024

Bypakke Tønsbergregionen legger opp til at det skal bygges en ny fastlandsforbindelse i aksen nord-sør med forbindelse enten i tunnel eller på bru. Alternativene er fra Ramberg til Smørberg/Vear eller Kaldnes over til Korten. Statens vegvesen skal  på oppdrag fra Bypakke Tønsberg-regionen lage 15 temarapporter/delrapporter, samt notater og underlagsrapporter til den faglige anbefalingen for valg av trasé.

Når alle temarapporter foreligger, vil Statens vegvesen og bypakkens prosjektgrupper gjøre en samlet vurdering av konsekvensene ved hvert av traséalternativene.

Deretter legges det fram en anbefaling for ny fastlandsforbindelse for bypakkens administrative styringsgruppe, som igjen fremmer en sak for overordnet styringsgruppe. Hovedrapport, temarapporter og notater vil offentliggjøres i oktober samtidig med den faglige anbefalingen.

Går alt etter planen skal ny fastlandsforbindelse være klar til bruk i 2023/2024.