Anne og Jon ønsker næring på Kaldnes Vest: – Nå eksporter vi kompetansen ut av kommunen

– Vi har sett at hvis det åpnes for boliger og næringsliv på et område, så blir det oftest 10 prosent næring og 90 prosent boliger.