Nå vil Øystein ha ny båt til å ta vare på miljøet i skjærgården

For 3,5 millioner kr vil Skjærgårdstjenesten bytte ut den eldste av de to båtene som betjener Tønsberg, Færder og Stokke. Jobben med å skaffe penger er igang.