Leier du ut via Airbnb? Nå må du skatte av inntektene – og det betyr mer penger til kommunekassa

Av

Airbnb-utleiere i Tønsberg og Færder og ellers i Norge må fra og med i år skatte av inntektene, og drøyt halvparten vil tilfalle kommunene. Det kan bety et per nå ukjent antall kroner i ekstrainntekter til kommunen.