Flyktningdebatten: Inger Lexow (Frp) ble klubbet ned av ordføreren

Artikkelen er over 2 år gammel

Inger Lexow (Frp) ble stanset av ordfører Petter Berg (H) da bystyret onsdag behandlet forespørsel om å ta imot flyktninger i 2018. Lexow var på god vei til å identifisere en flyktningfamilie da ordføreren grep inn.

DEL

TØNSBERG: Bystyret skulle behandle forespørsel fra Immigrasjons- og inkluderingsdirektoratet (IMDI), men Inger Lexow (Frp) ville heller snakke om en konkret sak der en liten pike ble sendt tilbake til hjemlandet. Hun ville ha svar fra kommuneadministrasjonen.

Grep inn

Lexow kom ikke langt i sitt innlegg før ordfører Petter Berg (H) grep inn og stanset henne.

LES OGSÅ: Tønsberg skal ta imot færre flyktninger enn planlagt

– Du er nå i ferd med å identifisere personer i en konkret sak. Det kan vi ikke tillate fra bystyrets talerstol, sa Berg og viste til taushetsbelagte opplysninger og personvern. Lexow gikk ned fra talerstolen uten å få resonnert ferdig. Hun kom imidlertid tilbake senere i debatten og ville vite hva som skjedde med piken.

STANSET AV ORDFØREREN: Bystyrerepresentant Inger Lexow (Frp) omtalte en flyktningefamilie i litt for konkrete vendinger onsdag. Ordfører Petter Berg (H) grep inn og ba Lexow om ikke å omtale konkrete saker fra bystyrets talerstol.

STANSET AV ORDFØREREN: Bystyrerepresentant Inger Lexow (Frp) omtalte en flyktningefamilie i litt for konkrete vendinger onsdag. Ordfører Petter Berg (H) grep inn og ba Lexow om ikke å omtale konkrete saker fra bystyrets talerstol. Foto:

Det ble også spurt om Tønsberg kommunes evne til å gi flyktningene og immigranter en god start i nytt hjemland. Rådmann Geir Viksand svarte at Tønsberg kommune ikke er så god på å skaffe dem arbeid, men er bedre når det gjelder utdanning og voksenopplæring.

20 flyktninger

IMDI har bedt Tønsberg om å ta imot 20 flyktninger, av disse to enslige mindreårige i 2018. Familiegjenforeninger kommer i tillegg. Bystyrets flertall svarte ja på IMDIs anmodning. SV ville at Tønsberg kommune skal sende en anmodning om å bosette 4 til 6 flere flyktninger enn det IMDI ber om.

LES OGSÅ: Ordføreren måtte gripe inn da Inger Lexow (Frp) langet ut mot både media og politiske motstandere

SVs forslag fikk to stemmer og falt. Bakgrunnen for forslaget var at kommunen, ved å ta imot 20 flyktninger, må bygge ned mottaksapparatet sitt for å tilpasses et lavere antall enn det som til nå har vært vanlig.

– Vi må si opp ansatte og bygge ned kompetansen. Det er dumt at vi ikke strekker ut en hånd, sa Olav Sannes Vika (SV). Det er imidlertid gitt en åpning for velvillighet om IMDI skulle be kommunen å ta imot flere.

Åpner for flere

Venstre foreslo å signalisere til IMDI at kommunen har kapasitet og mulighet til å ta imot flere flyktninger dersom sentrale myndigheter har behov for det. Forslaget fikk ikke flertall i formannskapet 28. november. Stemningen var en annen i bystyret onsdag. Nå meldte Miljøpartiet De Grønne (MDG) seg på.

LES OGSÅ: Inger Lexow trekker seg som nestleder i oppvekstutvalget

Venstres forslag ble vedtatt med 20 mot 19 stemmer.

IMDIs anmodning for mottak i 2018 er lavere enn forventet, selv om man i administrasjonen var forberedt på en reduksjon mot tidligere år. Bystyret vedtok i 2015 bosette minst 58 flyktninger pr. år i 2018 og 2019. Da varselet fra IMDI kom, hadde kommunen  lagt inn en prognose på 30 flyktninger i 2018.

Fra 1. mars 2018 blir flyktningtjenesten i Nav lokaliser sammen med det som i dag er Tønsberg voksenopplæring i Tønsberg Læringssenter.

Artikkeltags