Elevenes skoleoppgave ble kjempesuksess: Nå blir prosjektet brukt i nasjonal undervisningssammenheng

FÅR SKRYT: (Fra venstre) Greveskogen-elevene Espen Gregory (16), Ole Hermann Bakka (17), Liv Kari Næsgaard (16), Mathias Engseth (17), Kaja Linde Nielsen (16) og Ida Martinussen (16) har laget skoleprosjekt om biogass. Nå får filmen deres nasjonal oppmerksomhet.

FÅR SKRYT: (Fra venstre) Greveskogen-elevene Espen Gregory (16), Ole Hermann Bakka (17), Liv Kari Næsgaard (16), Mathias Engseth (17), Kaja Linde Nielsen (16) og Ida Martinussen (16) har laget skoleprosjekt om biogass. Nå får filmen deres nasjonal oppmerksomhet. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Elevene ved Teknologi- og forskningslære (TOF) på Greveskogen videregående skole imponerte stort med sin film om håndtering av matavfall.

DEL

Ingenting ble overlatt til tilfeldighetene da TOF-elevene Ida Martinussen (16), Kaja Linde Nielsen (16), Mathias Engseth (17), Liv Kari Næsgaard (16), Ole Hermann Bakka (17) og Espen Gregory (16) gikk i gang med årets store skoleoppgave.

Vi har laget en film om biogass. Vi tar opp prosessen fra maten går i søpla, til sluttproduktet som er biogass, forklarer Kaja.

Hun, og de andre gruppemedlemmene, har i hele vår jobbet med å utvikle et formidlingsopplegg til kunnskaps- og opplevelsessenteret som skal etableres ved Den Magiske Fabrikken utenfor Tønsberg.

– Vi har intervjuet folk på gata og spurt om de kildesorterer, og om de vet hva som skjer med matsøpla. Det er mange som sier at de kildesorterer, men få vet hva som egentlig skjer med matsøpla etter det, forteller Ida.

Forbrukerundersøkelsen som ble gjort i forkant av prosjektet har elevene brukt som grunnlag for undervisningsfilmen.

– Det er flest damer i 50–60 årene som sa at de kildesorterte, og færrest menn i 20-årene. Det har kanskje noe med hva man driver med på fritiden, og om man har tilgang på sorteringsøplebøtter, tror Kaja.

Alle elevene som har vært tilknyttet prosjektet tilhører skolens topptilbud i Realfag.

Topptilbud realfag (TTR)

TTR er et studiespesialiserende utdanningstilbud for elever som er ekstra interessert i realfag.

Allerede på første årstrinn får elevene fordypningsfaget Teknologi- og forskningslære (TOF), som gir et solid fundament for blant annet fordypningsfagene realfagsmatematikk, fysikk, biologi og kjemi.

SE OGSÅ:  Skulle helst sett at sykefraværet var lavere

Formidler et vanskelig tema

Inger Bondevik Grimm, prosjektleder for utviklingen av kunnskaps- og opplevelsessenteret på Den Magiske Fabrikken, er svært fornøyd med elevenes innsats.

Elevene har vært kjempeflinke, og gjør en veldig god jobb med å formidle selve prosessen og det sirkulærøkonomiske aspektet ved bioavfall, forteller Grimm.

– Dette spesifikke samarbeidsprosjekt, et Lektor 2 -oppdrag, har fått midler av Miljødirektoratet (Naturfagsenteret). Det er Vesar som har gitt Greveskogen videregående skole et arbeidsrelevant oppdrag om å opplyse hva Den Magiske Fabrikken på Rygg er og hva sirkulærøkonomi egentlig betyr. Søppel er ikke lenger søppel eller avfall, men noe som kan gjenvinnes og fornyes og bli til verdifulle ressurser, forteller Grimm.

Hun tror Greveskogens innsats vil gjøre stor nytte for fremtidige skoleelever, over hele landet.

– Målet er at så mange som mulig får se filmen. Derfor ønsker vi at filmen skal være tilgjengelig på Naturfagsenterets nettsider og bli en del av Den Naturlige Skolesekken, forteller prosjektlederen.

Den Naturlige Skolesekken

■ Den naturlige skolesekken er en nasjonal skolesatsing fra utdanningsmyndighetene og miljømyndighetene, som skal bidra til bevissthet om bærekraftig utvikling og økt miljøengasjement hos elever og lærere i grunnopplæringen.

■ Skoler som deltar i Den naturlige skolesekken får midler, veiledning og kompetanseheving for lærere for å utvikle og gjennomføre undervisning for bærekraftig utvikling.Målet er at tett samarbeid mellom skole og arbeidsliv skal bidra til å stimulere elevenes interesse og motivasjon for realfag.

■ Den nasjonale realfagssatsingen finansieres av Kunnskapsdepartementet via Utdanningsdirektoratet. Ordningen ledes og driftes fra Naturfagssenteret, og skal samlet føre til økt kunnskap hos lærerne, større læringsutbytte hos elevene og bedre rekruttering til realfagene.

SE OGSÅ: Nå kan politiet tvinge deg til å åpne telefonen

Vesar fornøyde

Også lokalt blir filmen tatt i mot med lovord.

– Jeg er imponert over det arbeidet som elevene har lagt i dette. De har vist stort engasjement, kreativitet og god bruk av faglig kunnskap, forteller Kaja E. Ross Lind, kommunikasjonssjef i Vesar.

– Vårt samarbeid med skoleklassen er et ledd i vårt arbeid med kunnskaps- og opplevelsessenteret ved Den Magiske Fabrikken. Vi har som formål om å innhente erfaringer til formidlingsopplegg ved senteret, forteller hun videre.

IMPONERT: Kommunikasjonssjef i Vesar, Kaia E. Ross Lind er imponert over hva elevene har fått til.

IMPONERT: Kommunikasjonssjef i Vesar, Kaia E. Ross Lind er imponert over hva elevene har fått til. Foto:

– Kunnskaps- og opplevelsessenter vil være et viktig tiltak for å bedre materialgjenvinningen i fylket. En del av dette vil være å bidra til kunnskap om kildesortering og gjenvinning av matavfall, blant annet ved å vise fram hva som skjer i fabrikken og hva matavfallet gjenvinnes til. Elevene som besøker oss skal få lærerike opplevelser som styrker deres kunnskap, holdninger og bevissthet rundt avfall, forbruk, miljø og klima.

Senteret forventes å åpnes høsten 2018.

SE OGSÅ:  Den suspenderte byggesakslederen var saksbehandler på en sak han hadde søkt om selv (+)

Artikkeltags