Voldssaker med barn øker kraftig

SVIKTET: Stadig flere barn utsettes for omsorgssvikt. Illustrasjonsfoto: istockphoto.com

SVIKTET: Stadig flere barn utsettes for omsorgssvikt. Illustrasjonsfoto: istockphoto.com

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

TØNSBERG: Stadig flere barn opplever vold i hjemmet. I Tønsberg har det vært en økning på hele 78 prosent i bekymringsmeldinger til barnevernet de siste fire årene.

DEL

Utviklingen bekymrer barnevernleder Petter Andersen.

– Sakene er alvorlige og ofte svært vanskelig å håndtere, med mye benektelse, sier han.

– Hva skjer når dere får slike henvendelser?

– Saker hvor barn opplever vold, blir alltid undersøkt nøye. Noen ganger kan det være nødvendig med akutte tiltak, og fylkesnemnda overtar.

– Har økt fokus på barnemishandling i kjølvannet av Christoffer-saken ført til flere meldinger

– Ja, spesielt i løpet av siste halvår har vi merket den såkalte Kodal-effekten, sier Andersen.

Den enorme økningen i bekymringsmeldinger krever mye av de ansatte.

– Oppgavene har økt med 78 prosent siden 2004, mens økningen i våre ressurser utgjør 15 prosent.

Barna rammes

Andersen sier rett ut at saksbehandlerne føler at de ikke alltid får utredet sakene godt nok.

– Det rammer barna, noe som er svært beklagelig, sier han.

Barneverntjenesten har nå fått to nye stillinger . Da håper han at situasjonen letter noe.
Ifølge barnevernstatistikken fra fylkesmannen, som ble lagt fram i går, henlegges svært mange av de undersøkte sakene. Det gjelder flere av Vestfold-kommunene, blant annet Tønsberg. 64 prosent ble henlagt siste halvår.


Andersen presiserer at det har mange årsaker:

Den mest åpenbare er at barnevernet henviser til andre instanser, blant andre BUPA som sitter på den rette kompetansen.

– I mange familier skjer det mye når vi kobles inn. De tar tak i problemet sitt, og løser det før det blir nødvendig å sette inn tiltak. I andre tilfeller finner vi at det ikke er grunn til bekymring.

Sjekker igjen

I noen saker ønsker ikke partene noen innblanding fra barnevernet.

– Hvis sakene ikke synes alvorlige, blir de henlagt i tråd med lovverket.

– Hva med hensynet til barna?

– Beklageligvis risikerer de å falle mellom to stoler. Vi kan ikke pålegge noen å ta imot vår hjelp. I alvorlige saker, hvor det er nødvendig med omsorgsovertakelse, kobles fylkesnemnda inn.

Fra nyttår trådte en lovendring i kraft. Hvis hjelpetiltak blir avslått, skal familien kontaktes igjen etter et halvt år.

– En bra lovendring, sier Andersen.

Artikkeltags