Cecilia og Haakon vil ha dine innspill

NORSK BORGSENTER: Prosjektleder Cecilia Gustavsen og konstituert museumsdirektør Haakon Livland gleder seg til å kunne gi den lokale borghistorien den oppmerksomheten den virkelig fortjener.

NORSK BORGSENTER: Prosjektleder Cecilia Gustavsen og konstituert museumsdirektør Haakon Livland gleder seg til å kunne gi den lokale borghistorien den oppmerksomheten den virkelig fortjener. Foto:

Forskning og formidling. Dette er grunnpilarene som det kommende Norsk Borgsenter skal hvile på. Nå inviteres det til innspillsmøte 2. mars.

DEL

Vestfoldmuseene IKS har fått støtte fra Kulturdepartementet til etablering og drift av Norsk Borgsenter, tilknyttet Slottsfjellsmuseet i Tønsberg.

Åpnes i 2021

Etter planen skal borgsenteret formelt åpnes først til neste år, men allerede fra høsten av, etter at prosjektplanen er ferdigstilet og innlevert, er det meningen at prosjektet skal være opp å stå.

– Fram til 1. september vil jeg arbeide med å utarbeide en rapport i syv deler. Den skal omfatte forskningsplan, formidlingsplan, plan for drift og en for organisering, en søknadsplan, en plan for visuell kommunikasjon og en økonomiplan. Når denne leveres departementet, skal borgsenteret være oppe å stå, forteller prosjektleder for Norsk Borgsenter, Cecilia Gustavsen.

30 januar arrangerte Slottsfjellsmuseet en workshop i forbindelse med det kommende borgsenteret.

– Her deltok hele tretten av landets fremste forskere på feltet. Dette er toppnivået i Norge, forteller konstituert museumsdirektør, Haakon Livland.

Den foremelle åpningen av Norsk Borgsenter er planlagt neste år, med en utstilling basert på hvor norsk borgforskning befinner seg i dag.

– Siden vi ligger her vi ligger, er det også naturlig at denne utstillingen tar utgangspunkt i Tunsberghus festning. Forskningen de fire første årene vil også ta utgangspunkt i borgen på fjellet her i Tønsberg, sier Gustavsen.

– Forberedelsene til denne nye utstillingen starter allerede nå, med drenering, arbeid ute og inne, slik at de store kjellerlokalene her vil stå ferdig tidlig i 2021, legger Livland til.

– Vi vil ha tak i folk

Parallelt med utarbeidelsen av forskningsplanen, utvikles også en formidlingsplan.

– Det er kanskje dette som er mest spennende for publikum, hvordan den skal se ut, tror Gustavsen.

– Og i den anledning vil vi ha tak i folk. Vi vil ha innspill. 2. mars arrangerer vi et åpent møte her på museet, hvor vi vil informere nærmere om Norsk Borgsenter og samtidig be om innspill til hvordan formidlingen bør foregå. Dette har allerede blitt et stort nasjonalt foretak. men like viktig er det å forankre det lokalt. Folk skal føle «eierskap» til borgsenteret. Det er veldig viktig.

I følge Gustavsen og Livland finnes det ikke noe tilsvarende til dette senteret noe annet sted i Norge.

– Det man ønsker å oppnå er å lage en attraksjon som særlig tiltrekker seg barnefamilier og samtidig være det sentrale forskningsmiljøet på middelalderens borger og maktstrukturer.

Bred ekstern interesse

Eksternt er interessen for borgsenteret stor, i følge de to.

– Blant annet Universitetet i Bergen, Byantikvaren i Bergen, NTNU, NIKU, fylket, Riksantikvaren, Anno Museum, Nidaros domkirkes restaureringsarbeider og Forsvarsmuseet har vist interesse og følger med. Når det gjelder formidlingsplanen jobber vi også internt i Vestfoldmuseene og har hatt møter med Norsk Folkemuseum, Østfoldmuseene og Telemarkmuseet.

Alt ligger til rette for nok en gang å sette Tønsberg på kartet.

– Norsk borgsenter skal være en forskningsbase og et kompetansesenter for borgforskning i Norge. Vi ønsker oss blant annet forskningsgravninger på Slottsfjellet, konferanser, foredrag og spennende formidling. Vi ønsker, som sagt, også å gjøre noe nytt på formidlingsfronten som kan være med på å utvikle Norsk borgsenter til en attraksjon for barnefamilier.

Vårprogrammet Slottsfjellsmuseet

13. februar: Foredrag. «Borger i borgerkrigen – et viktig element i krigføringen?», ved Knut Arstad.

5. mars: Foredrag. «Grevinnen som løp sin vei –Grevinnen Catharina Wedel Jarlsbergs liv», ved Birthe Østegård Kristiansen.

31. april: Åpning av utstillingen «Mitt Slottsfjell» i Slottsfjellstårnet.

7. mai: Foredrag. «Teie Ubåtstasjon 1918–1940», ved Eli Ulriksen.

8. mai: Foredrag. «Jubeldager - mai 1945», ved Rune Sørlie.

14. mai: Foredrag «Draktsølv i Vestfold - ca. 1650–1850», ved Haakon Livland.

15. mai: Utstillingsåpning «Bunad, skaperglede og identitet».

31. mai - 2. juni: Middelalderfestivalen.

4. juni: Presentasjon av bispehatt fra Island til utstillingen «Kongens velde».

29. juli: Olsok på Vestfoldtunet.

Her takker en stolt Jahn Teigen for mottakelsen han fikk i Tønsberg: – Jeg har nesten ikke ord

Artikkeltags