Vil legge ny jernbane som lokk over Semslinna

Spar landbruksjord og legg den nye jernbanetraseen som en bro oppå Semslinna fra Kjellekrysset til travbanen, foreslår fylkespolitiker Erik Holmelin (H). Bane NOR sier de vil se på innspillet.