Ut med bilen og inn med bussen: Tønsberg skal bli en miljøspydspiss og i morgen kan du hjelpe til

FÆRRE KJØRETURER: Tønsberg kommune skal innen 2030 redusere sine utslipp med 40 prosent og være karbonnøytral innen 2050. Det betyr at bilen din må få noe flere hviledager hjemme i garasjen enn i dag.

FÆRRE KJØRETURER: Tønsberg kommune skal innen 2030 redusere sine utslipp med 40 prosent og være karbonnøytral innen 2050. Det betyr at bilen din må få noe flere hviledager hjemme i garasjen enn i dag. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Tirsdag kan du møte opp i Tønsberg bibliotek og si din hjertens mening om hvordan Tønsberg kommune bør jobbe for å bli en spydspiss i miljøarbeidet. Kommunen skal revidere sin klima-, miljø- og energiplan og har lagt den ut på høring.

DEL

TØNSBERG: Det er et mål for Tønsberg kommune at tønsbergsamfunnet skal bli ledende i klimaarbeidet. Innen 2030 skal utslippene reduseres med 40 prosent. Det skal nærmere 70 tiltak til for å nå dette målet.

Færre bilturer

Kommunen skal være karbonnøytral i 2050.

LES OGSÅ: Tønsberg kommune ønsker seg en bilfri dag i sentrum i 2018

Det innebærer at kommunen blant annet må gjennomføre en rekke tiltak, blant annet å øke andelen reiser med kollektivtransport, på sykkel og med gange fra dagens 34 prosent til over 50 i løpet av de nærmeste årene.

Karbonnøytral

Karbonnøytral: Prosesser, virksomheter eller økonomisk aktivitet som i sum ikke fører til økt CO-innhold i atmosfæren. For eksempel regnes bioenergi som karbonnøytral, fordi CO som frigjøres ved forbrenning av biomasse i prinsippet vil tas opp igjen av en tilsvarende mengde ny biomasse. Uttrykket er også brukt om å kompensere ett lands utslipp med kvotekjøp i andre land.

Det er også et mål i Bypakke Tønsberg-regionen at veksten i persontrafikken skal tas med kollektiv, gange og sykkel.

Disse tiltakene vil påvirke din og min hverdag på ulike måter. Tønsberg kommune inviterer til møte i biblioteket tirsdag for å få din mening om hvordan vil kan gjøre en innsats fir å nå klimamålene. På møtet kan du fremme uttalelser til klimaplanen som er lagt ut på høring med frist til 18. november.

LES OGSÅ: Utslipp av klimagasser går ikke ned i Tønsberg: – Et av tiltakene kan være en bilfri dag i uka

Dyrking i byene

Tønsberg kommunens nye klimaplan skal gjelde fra 2017 til 2026 og inneholder strategier på områder som avfallshåndtering, energibruk og samferdsel. Den skal overta etter gjeldende klimaplan. Bilen står sentralt når man snakker om miljø.

Planen, som er det sentrale tema på møtet i biblioteket tirsdag, inneholder forslag til flere tiltak, blant annet økt bruk av trevirke i offentlige bygg og å stimulere til dyrking av mat i byer og tettesteder.

Artikkeltags