Kalde vintre og is på veiene utfordrer kommunens miljøsatsing

Det satses sterkt i Tønsberg kommune på å få ned forbruket av fossilt brensel både i bilparken og i offentlige bygg, men så var det denne vinteren da. Klimatall for vintersesongen 2016/2017 viser økning.