Den nye drosjebua er blitt et millionsluk og må kanskje rives

MÅ FLYTTES: Tønsberg Taxi har til nå brukt to millioner kroner på ny drosjebu som på langt nær er ferdigstilt. Tønsberg kommune krever nå at den må flyttes nærmere Farmannstorvet fordi det skal bygges gateterminal for buss i Møllegaten. En søknad om å fullføre byggingen skal behandles i utvalg for bygge- og arealsaker senere i høst.

MÅ FLYTTES: Tønsberg Taxi har til nå brukt to millioner kroner på ny drosjebu som på langt nær er ferdigstilt. Tønsberg kommune krever nå at den må flyttes nærmere Farmannstorvet fordi det skal bygges gateterminal for buss i Møllegaten. En søknad om å fullføre byggingen skal behandles i utvalg for bygge- og arealsaker senere i høst. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Tønsberg Taxi fikk aldri gjort ferdig ny drosjebu på Farmannstorvet innen fristen. Byggetillatelsen har utløpt. Forsinkelsen har blitt en ulykke for selskapet som har svidd av millioner av kroner på et reisverk som kanskje må rives.

DEL

TØNSBERG: Fundamenter og stålskjelett har stått urørt på Farmannstorvet i snart tre år. Her skal Tønsberg Taxi oppføre en ny taxibod. Byggearbeidene ble stanset i desember 2014. Rammesøknader har begrenset levetid. Stanser aktiviteten på byggeplassen opp, er det frister å ta hensyn til.

Dagbøter

Da rammesøknadens gyldighet utløp på forsommeren i år, kom Tønsberg kommune på banen med klar beskjed til selskapet om at den uferdige bua måtte rives med frist satt til 27. juli. Om Tønsberg Taxi ikke rev innen fristen, vanket det dagsbøter. Alternativet var å sende ny søknad.

LES OGSÅ: Ap-Per Martin liker ikke Bane Nors grønne streker: – Dette bidrar til å skape frykt

Den ble sendt 21. juli, noen dager før fristen for riving utløp. Tønsberg taxi søker om å få ferdigbygget bua.

Det kan bli vanskelig. Mens tiden gikk uten at det skjedde noe på byggeplassen, lå ikke administrasjon og politikere på latsiden. Det er nå vedtatt en gatebruksplan for Tønsberg der et av hovedelementene er å anlegge bussterminal i Møllegaten ved Farmannstorvet.

For å få plass til tre bussoppstillingsplasser i hver retning i Møllegaten, må man ta noe av Farmannstorvet. Der ligger fundamentet og reisverket for den uferdige drosjebua.

Tønsberg Taxi hevder at det er gitt tilsagn fra kommunen om at bua kan oppføres på fundamentet som har ligger der siden 2014. I kommunen  er man av en annen mening.

LES OGSÅ: Høyre vil stenge Nedre Langgate om sju år, men Ap vil skru opp farta

Positive

– Vi er positive til at Tønsberg Taxi skal ha sin plass ved Farmannstorvet, men ikke der bua ligger, sier kommunaldirektør Jan Eide i Tønsberg kommune. Utvalg for bygge- og arealsaker (UBA) får byggesøknaden til behandling senere i høst.

JULEGAVE: En meget fornøyd trio foran den uferdige drosjebua i desember i 2016. Det var meningen å komme igjen igjen med byggingen av drosjebua. Det skjedde imidlertid ikke. Bua har ikke vært rørt siden desember 2014. Fra venstre ordfører Petter Berg (H), daglig leder Trond Bakke i Tønsberg taxi og styremedlem Kaare Hermann Blom.

JULEGAVE: En meget fornøyd trio foran den uferdige drosjebua i desember i 2016. Det var meningen å komme igjen igjen med byggingen av drosjebua. Det skjedde imidlertid ikke. Bua har ikke vært rørt siden desember 2014. Fra venstre ordfører Petter Berg (H), daglig leder Trond Bakke i Tønsberg taxi og styremedlem Kaare Hermann Blom. Foto:

Eide minner om at kommunen i denne saken har fulgt reglene i plan- og bygningsloven når det gjelder frist for gyldigheten av byggetillatelsen.

LES OGSÅ: Dette blir Tønsbergs nye bussknutepunkt og lekestue

– Vi må skille mellom jus og vårt ønske om å beholde drosjene på Farmannstorvet. Administrasjonen kommer ikke til å anbefale søknaden, sier Eide. Bruk av Farmannstorvet inngår i byromsstrategien for Tønsberg sentrum og i gatebruksplanen. Den omsøkte plasseringen av ny drosjebu kommer i konflikt med disse planene. Administrasjonen ønsker ikke at bua skal hindre framdrift og gjennomføring av planene.

NY DROSJEBU: KB Arkitekter er søker på vegne av Tønsberg Taxi. Slik tenker arkitektene seg en ny drosjebu på Farmannstorvet. Den skal inneholde hvilerom, toaletter og møterom.

NY DROSJEBU: KB Arkitekter er søker på vegne av Tønsberg Taxi. Slik tenker arkitektene seg en ny drosjebu på Farmannstorvet. Den skal inneholde hvilerom, toaletter og møterom. Foto:

Daglig leder Trond Bakke i Tønsberg Taxi kjenner på frustrasjonen. Han viser til korrespondanse med Tønsberg kommune som han mener å tolke slik at det er grønt lys for å bygge videre på den halvferdige drosjebua.

Dyrt

Pengene har strømmet ut av prosjektet. Selskapet har brukt over to millioner kroner så langt uten at taxisjåførene har fått hvilerom, møterom og toalettfasiliteter de har drømt om i flere år.

IKKE SIKKERT: UBA-leder Reidar Smidsrød (KrF) sier at det ikke er sikkert at UBA gir grønt lys for at Tønsberg Taxi får fortsette å bygge på den uferdige drosjebua ved Farmannstorvet.

IKKE SIKKERT: UBA-leder Reidar Smidsrød (KrF) sier at det ikke er sikkert at UBA gir grønt lys for at Tønsberg Taxi får fortsette å bygge på den uferdige drosjebua ved Farmannstorvet. Foto:

–Vi har fått brev fra kommunen om at vi kunne søke på nytt med samme plassering. Det har vi gjort, sier Bakke. Han er frustrert over at status for området har endret seg under byggeprosessen, og at kommunen synes å mene at det er helt greit at drosjene skal bære all risiko og kostnader knyttet til at man i ettertid har endret mening.

LES OGSÅ: Hva slags veisystem får vi i Tønsberg? I november presenteres den anbefalte løsningen

– Dette berører 100 arbeidsplasser som er tjent med at Bua blir ferdigstilt. Vi har brukt mer enn to millioner kroner på bygget. Vi løper stor risiko. Kommunen setter oss i en svært vanskelig situasjon, sier han. Tønsberg Taxi venter nå på tilbakemelding fra kommunen.

Vi  får svært motstridende beskjeder som strider mot inngåtte avtaler. Jeg håper at politikerne ser urimelighetene i dette, sier han, og henviser til at det er åpenbart urimelig at drosjene skal tape millioner til fordel for at VKT ønsker seg samme areal kostnadsfritt.

Drosjene har inngått en 25-årig leieavtale med Tønsberg kommune på det arealet Bua står på. legger han til.

Det er politikerne som avgjør. Leder i Utvalg for bygge- og arealsaker (UBA), Reidar Smidsrød uttalte til Tønsbergs Blad i august at han ikke er sikker på om det uten videre blir grønt lys for å bygge bua på de allerede støpte fundamentene mot Møllegaten når utvalget får saken på bordet.

LES OGSÅ: Snart skal de bestemme seg: Skal det bli to eller fire felt mellom Nøtterøy og Tønsberg?

Bakke er dessuten ikke spesielt begeistret for planene om bussterminal i Møllegaten, ikke bare fordi planene stikker kjepper i hjula for drosjebua. Han mener det blir et miljø med mye støy fra bussene og hindringer for handelen i gaten.

Bakke mener busstraseen bør flyttes til Tollbodgaten.

Artikkeltags