Har du en hul eik på tomta? Da bør du lese dette

Artikkelen er over 2 år gammel

Gamle eiketrær har en særstilling i naturmangfoldloven. Disse trærne kan være vertskap for et utall av planter og insektsarter. Nå ønsker fylkesmannen i Vestfold å vie disse gamle kjempene litt mer oppmerksomhet. De krever litt omtanke og stell.