Lisbeth og Seniornett vil ha flere eldre ut på nett

VIL FÅ ELDRE PÅ NETT: Mange eldre mennesker er ikke på nett og kan derfor få problemer med å skaffe seg digital informasjon. Bystyrerepresentant Lisbeth Johansen (Ap) (stående) har i en interpellasjon utfordret den politiske ledelsen i Tønsberg kommune og etterlyst tiltak. Guro Darner og Øyvind Ottestad i Senornett vil ha flere eldre på nett.

VIL FÅ ELDRE PÅ NETT: Mange eldre mennesker er ikke på nett og kan derfor få problemer med å skaffe seg digital informasjon. Bystyrerepresentant Lisbeth Johansen (Ap) (stående) har i en interpellasjon utfordret den politiske ledelsen i Tønsberg kommune og etterlyst tiltak. Guro Darner og Øyvind Ottestad i Senornett vil ha flere eldre på nett. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Guro Darner og Øyvind Ottestad kan kanskje mer om bruk av nett enn de fleste, og nei, de er ikke nerder i 20-årene. De er godt voksne som er pålogget det digitale universet med den største selvfølgelighet. De vil ha flere eldre med og mener kommunen har ansvar.

DEL

TØNSBERG: Det har blitt en del snakk om eldre og digital hverdag i de politiske korridorene i Tønsberg rådhus etter at gruppesekretær og bystyrerepresentant Lisbeth Johansen (Ap) tok opp temaet eldre og nettbruk i en interpellasjon i bystyret onsdag.

Utenfor

Johansens ville vite om kommunen har en strategi og en plan for å fange opp eldre som faller utenfor fordi de ikke kan bruke eller behersker nettet der mye av formasjonen blir lagt, blant annet pensjonene dine og selvangivelsen. Nettbanken er et annet stikkord.

LES OGSÅ: Alt du må vite om strømmåleren du snart får hjemme hos deg

Johansen viste i interpellasjonen at mange eldre ikke bruker nettbank, en av fire leser ikke avis på nett. Det digitale utenforskapet øker med alder. En undersøkelse viser at mindre enn 40 prosent av eldre mellom 75 og 79 år har ikke hatt kontakt med offentlige myndigheter over nett.

Seniornett

Aktive melder av det frivillig drevne nettstedet Seniornett.no kom raskt på banen etter Johansens utspill. Den lokale avdelingen i Tønsberg har over 100 medlemmer og har månedlige møter og kurskvelder på Midtløkken. Neste møte finner sted 28. september.

LES OGSÅ: NRK kutter FM-sendingene i Vestfold neste uke

Guro Darner og Øyvind Ottestad i Seniornett i Tønsberg inviterer alle eldre som vil lære om nett og få innføring om bruk av nettjenester til å komme.

– Mange eldre må få hjelp til å komme over terskelen for å kunne starte med bruk av IKT og nett, sier Ottestad som selv er over 80 år gammel, men ihuga bruker av smarttelefon, nettbrett og data.

Ottestad og Darner oppfordrer Tønsberg kommune å få kartlagt hvor mange eldre som bor i kommunen og hvilke behov den enkelte har for opplæring og innføring i bruk av digitale tjenester.

LES OGSÅ: Vil logge på enda flere

Lisbeth Johansen fikk til svar onsdag at ordføreren er enig i at det er behov for at eldre får opplæring i digitale media, og viser til at Virksomhet arbeid, aktivitet og fritid tilrettelegger for hjelp og opplæring for eldre i kommunen.

Lovpålagt

– Det gis inntrykk av at kommunene ser på opplæring av eldre i bruk av digitale tjenester er en frivillig sak. Det er det ikke. Krav om opplæring for eldre er nedfelt i lovverket, sier Darner og viser til opplæringsloven og et rundskriv til kommunene om voksnes rett til opplæring i grunnleggende ferdigheter.

LES OGSÅ: 6 av 10 er ikke fornøyd med DAB

Opplæring i bruk av digitale medier er, slik Darner og Ottestad ser det, er en del av dette og viser til kunnskapsløftet som er beskrevet i rundskrivet. Der står det svart på hvitt at voksne etter opplæringsloven har krav på å lære seg ferdigheter som bruk av digitale verktøy.

Ordføreren peker i sitt svar på Seniornett som har blant sine oppgaver å motivere alle personer over 55 år til  å bruke data. Ottesen og Darner tilføyer for Seniornetts regning at da må noen legge forholdene til rette for det og peker tilbake på kommunen.

Det haster

Darner og Ottestad sier at det haster med å få oppgradert interessen og viljen i kommunen til å gjøre noe før de frivillige ikke orker mer. Det har blant annet vært vanskelig å skaffe frivillige til å være forelesere.

I interpellasjonen spør Johansen om kommunen vil etablere set servicesenter for eldre som trenger råd og opplæring i bruk av digitale tjenester.

I sitt svar viser ordfører Petter Berg (H) til at det, om det er hensiktsmessig, kan vurderes på opprette et kommunalt digitalt servicesenter.

LES OGSÅ: Svensk IT-skandale bekymrer IKT-Norge

– Dette blir jo et kostnadsspørsmål, og må i tilfelle tas i forbindelse med budsjettbehandlingen, svarer ordføreren. Lisbeth Johansen tar ordførerens svar til etterretning, men lover at hun vil gå videre med dette, ikke minst med bakgrunn i hav loven sier om voksnes rett til opplæring.

– Tønsberg Arbeiderparti vil gripe fatt i dette. Vi vil etterspørre kommunens innsats på dette området og kreve konkrete svar. Vi vil også se på muligheten for å få fremmet en sag om elder og digitale medier, sier hun.

Artikkeltags