NHO-direktøren: – Viktig at vi roer oss ned i jernbanesaken

FOKUS: Det viktigste for Vestfold akkurat nå er å sørge for at dobbeltsporet Tønsberg - Larvik kommer med i Nasjonal Transportplan for årene 2018 - 2029. Detaljer rundt løsningene må komme i neste omgang, mener Kristin Saga.

FOKUS: Det viktigste for Vestfold akkurat nå er å sørge for at dobbeltsporet Tønsberg - Larvik kommer med i Nasjonal Transportplan for årene 2018 - 2029. Detaljer rundt løsningene må komme i neste omgang, mener Kristin Saga. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Vestfoldsamfunnet må først kjempe for å få nytt dobbeltspor Tønsberg – Larvik i det hele tatt. Debatten om utforming av løsningene må komme i neste omgang, mener NHOs regiondirektør, Kristin Saga.

DEL

TØNSBERG: – Jeg blir litt redd for at mange har glemt hvor vi er i prosessen, sier Kristin Saga.

Hun forstår godt at det kom sterke reaksjoner i kjølvannet av at Bane NOR nylig presenterte de to alternative korridorene for et nytt dobbeltspor Tønsberg – Stokke som de ønsker å jobbe videre med i neste planleggingsfase.

Den såkalte Vearkorridoren foreslås å gå i kulvert gjennom nordre del av Slottsfjellet og videre på en lang bro over Byfjorden til Smørberg. Den såkalte Nøtterøykorridoren er tenkt som en trasé i dagen langs det gamle havnesporet og videre over Stensarmen og Teie til en tunnel under Teieskogen. Begge løsningene vil medføre store endringer i bybildet, og særlig Nøtterøykorridoren kan komme til å kreve riving av betydelige mengder bebyggelse.

– Jeg skjønner at folk blir skremt, sier Kristin Saga, men mener det kommer nye muligheter til å diskutere utforming av traseer og tekniske løsninger.

I første omgang må kampen stå på en annen front.

LES OGSÅ: Arve Høiberg (Ap) ber samferdselsministeren gripe inn i jernbanesaken

Dobbeltspor i det blå

– Jeg ser folk diskuterer som om det er sikkert at det blir bygget et InterCity-triangel og at dobbeltsporet Tønsberg – Larvik dermed kommer på plass. Men slik er det faktisk ikke – vi vet ikke om det kommer, og vi vet ikke når, understreker Kristin Saga.

I det forslaget til Nasjonal Transportplan for årene 2018 – 2029 som Bane NOR (tidligere Jernbaneverket) og de andre statlige transportetatene la frem i fjor, ligger det nemlig ikke inne noen videre utbygging av InterCity-strekningene bortenfor Tønsberg, Hamar og Fredrikstad/Sarpsborg. Selv om det er et politisk vedtatt mål å bygge ut dobbeltspor til henholdsvis Skien, Lillehammer og Halden innen 2030, anbefaler altså ikke etatene at dette blir fulgt opp.

– Derfor må vi nå stå sammen og fokusere på dette. Hvis ikke, er det lett for staten å kanalisere midlene et helt annet sted, sier Kristin Saga.

Erfaring viser at lokal uenighet om samferdselsløsninger ofte fører til at regjering og storting legger prosjektet på vent. Saga frykter at dersom ikke Vestfold og de andre østlandsfylkene klarer å få gjennomslag for kravet om en full InterCity-utbygging kan regjering og storting i stedet velge å bruke pengene andre steder, f.eks. til å bygge ut en fergefri E39 på Vestlandet.

– Se også på Ringeriksbanen, et prosjekt hele lokalsamfunnet der er enige om å ville få til, og der alle drar i samme retning, sier NHO-direktøren.

LES OGSÅ: Fylkesordføreren om jernbanebråket: – Nå må vi ikke skape konflikter som kan bremse prosjektet

Mer enn Tønsberg

Hun minner om at dette også handler om mer enn Tønsbergs situasjon.

– Dette berører også Sandefjord, Larvik og Telemark. Å bygge en god bo- og arbeidsmarkedsregion utenfor Oslo-området klarer vi ikke uten en ny InterCity-løsning, mener Kristin Saga.

Ting skjer i nær fremtid: Nasjonal Transportplan for 2018 – 2029 oversendes trolig fra regjeringen til Stortinget i april. Det er med andre ord i løpet av vårhalvåret i år at det er muligheter til å påvirke innholdet i det endelige dokumentet.

– Derfor er det viktig at politiske ledere og hele Vestfoldsamfunnet klarer å roe det ned og ta diskusjonene i riktig rekkefølge. Først må vi få på plass strekningen Tønsberg–Larvik i Nasjonal Transportplan, så kan vi diskutere detaljer rundt løsningene, sier NHOs regiondirektør.

Artikkeltags