Krass kritikk av ungbokjøperne

Kommunesektorens etikkutvalg, som ledes av jusprofessor Lucy Smith (til høyre), mener Per Arne Olsen, Pål Wilhelm Olsen og Rolf Storm-Solberg burde unnlatt å kjøpe leilighetene bygget for unge i St. Olav borettslag, og at de dermed ikke har opptrådt fullt ut etisk forsvarlig. Foto: Vegar K. Vatn

Kommunesektorens etikkutvalg, som ledes av jusprofessor Lucy Smith (til høyre), mener Per Arne Olsen, Pål Wilhelm Olsen og Rolf Storm-Solberg burde unnlatt å kjøpe leilighetene bygget for unge i St. Olav borettslag, og at de dermed ikke har opptrådt fullt ut etisk forsvarlig. Foto: Vegar K. Vatn

Av
Artikkelen er over 9 år gammel

TØNSBERG: KS Etikkutvalg mener Per Arne Olsen (Frp), Pål Wilhelm Olsen (H) og Rolf Storm-Solberg (Ap) satte sine egne interesser foran fellesinteressene da de kjøpte leiligheter bygget for unge i St. Olav borettslag.

DEL

I utvalgets uttalelse, som ble publisert i går, heter det at de tre politikerne ikke har opptrådt «fullt ut etisk forsvarlig».

– Brøt retningslinjene

Utvalget, som ledes av jusprofessor Lucy Smith, mener politikerne har vært med på å undergrave innbyggernes tillit og holdning til kommunen, og dermed har brutt de etiske retningslinjene som gjaldt i Tønsberg kommune da kjøpene ble gjort.

LES MER: Her kan du lese hele uttalelsen fra Etikkutvalget.

Ungbosaken handler om at flere politikere og personer med nær tilknytning til boligbyggelaget kjøpte leiligheter bygget for unge i St. Olav borettslag. Kun én av leilighetskjøperne, Ap-politiker Rolf Storm-Solberg, flyttet inn i borettslaget, og alle bortsett fra to, solgte etter få år med god fortjeneste.

Etikkutvalget behandlet saken i sitt møte 7. juli, og har brukt tiden frem til i går for å bli enig om hvordan uttalelsen skal formuleres.

LES MER: Mener etablererleilighetene ble subsidiert.

Høye krav

Utvalget mener det må stilles særlig høye etiske krav til kommunens øverste leder, i dette tilfellet tidligere ordfører Per Arne Olsen, og mener hans leilighetskjøp er kritikkverdig selv om han hevder leiligheten ble kjøpt for at hans datter skulle bruke den.

«Men en posisjon som tillitsvalgt vil i mange tilfelle innebære bånd på handlefriheten, som for eksempel i dette tilfellet», står det i uttalelsen.

LES OGSÅ: Tilliten til Olsen knust.

Tomten leilighetene ble bygget på, ble solgt av kommunen til boligbyggelaget under forutsetning av at det skulle bygges et antall leiligheter for unge der.

Utvalget mener Olsen som medlem av styret i TNBBL hadde som oppgave å bidra til at de forutsetninger som lå til grunn for tomtesalget, faktisk ble realisert.

LES OGSÅ: Frp-ras etter Ungbosaken.

Om alle de tre politikernes leilighetskjøp uttaler etikkutvalget: «I stedet for å søke å bidra til at leilighetene gikk til unge mennesker i etableringsfasen slik meningen var, valgte de politiske tillitsmennene selv å kjøpe leilighetene til tross for at de ikke tilhørte målgruppen.»

Lucy Smith understreker i uttalelsen at det ikke er nok at avtalen er juridisk korrekt:

«Når en tillitsvalgt eller ansatt i en kommune på egne vegne inngår økonomiske avtaler som har nær tilknytning til offentlig virksomhet, må det vises høy grad av lojalitet overfor de kommunale formål. Det er ikke tilstrekkelig at en avtale er juridisk korrekt. De tillitsvalgte må handle slik at egne særinteresser ikke får fortrinn fremfor de kommunale fellesinteressene.»

Alle artiklene tb.no har publisert om Ungbo-saken fram til 26. april kan du lese her.

Sprikende forklaringer

Etikkutvalget mener det kan stilles spørsmål ved om kommunen gjorde nok for å sikre at forutsetningen for salget av St. Olav-tomten ble virkeliggjort, om boligbyggelagets markedsføring var god nok og om boligbyggelaget skulle tatt kontakt med kommunen da det viste seg at ikke alle leilighetene ble solgt til målgruppen, men går ikke nærmere inn på spørsmålene fordi det handler om «et komplisert faktum med sprikende forklaringer».

UNGBOSAKEN: Her er bakgrunnsmaterialet.

Per Arne Olsen og Rolf Storm-Solberg ønsket i går ikke å kommentere etikkutvalgets uttalelse.
Pål Wilhelm Olsen svarte ikke på Tønsbergs Blads henvendelser etter at han først fikk uttalelsen tilsendt på e-post.

Artikkeltags