Kjempesmell for Tønsberg kommune. Har brukt 23 millioner mer enn planlagt

Artikkelen er over 2 år gammel

Budsjettsprekk for mange av kommunens virksomheter.

DEL

TØNSBERG: Perioderapport nummer 2 for Tønsberg kommune, viser at kommunen kan slite med å klare budsjettrammene i et par av helse- og omsorgsvirksomhetene i 2017.

Det ligger foreløpig an til at kommunen ikke oppnår overskuddsmålet i budsjettet.

I august viste prognosen et forventet samlet merforbruk på 23 millioner kroner. Innspart arbeidsgiveravgift på pensjon reduserer det totale budsjettavviket til 18 millioner kroner så langt i år.

LES OGSÅ: Mange tusen har reist med Ole III i sommer – nå vil Bent ha ferjedrift også til neste sommer

Det er sykehjemmene, helsetjenestene, oppvekstenheten og virksomhet barn og unge som i mars i år varslet om betydelig merforbruk som skyldes overliggerdøgn, brukere som krever tettere oppfølging og etablering av flere barnehageplasser.

Noe av avviket skyldes at Helfo har lagt om faktureringsrutinene sine slik at kommunen faktureres for 13 måneder i 2017.

LES OGSÅ: – Jernbanesektoren er splittet opp og svekket, for å stimulere til en konkurranse som ikke har fungert

Som en konklusjon i rapporten, som legges fram til politisk behandling i utvalgene og i bystyret, fastslås det at overskuddet for 2017 vil være 27 millioner kroner mot budsjettert 45 millioner kroner om prognosen holder stikk.

Artikkeltags